Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Valfrihet

Med monopolet som beställare

En rapport finansierad av Systembolaget påstår att alkoholkonsumtionen skulle öka med mellan 20 och 31 procent om monopolet avskaffades. Men det finns bara vetenskapligt stöd för att det svenska alkoholmonopolet…

Egenavgifter i primärvården

#25 | Svensk primärvård har stora problem. Isac Riddarsparre skriver om hur patientavgifter kan användas för att avlasta vårdcentraler, stärka primärvårdens ekonomi och säkra tillgängligheten för utsatta patienter.

Konfessionella friskolor – samhällsproblem eller mänsklig rättighet?

Det höga tonläget kring religiösa friskolor till trots ger forskningen inget stöd för tesen att de konfessionella skolorna skapar parallellsamhällen. Jonas Qvarsebo och Fredrik Wenell skriver om friskolor och att majoriteten av skolorna har en mångfald av nationaliteter och religioner.

SVT partiskt om friskolor

Timbro Medieinstitut har gått igenom SVT:s rapportering om friskolor under tio månader. Nästan alla av de 80 inslagen har en friskolekritisk utgångspunkt och friskolekritikerna får sällan svara på krtiska frågor.

Att skapa en fungerande skolmarknad

I princip alla sektorer i samhället har utvecklats kraftigt de senasteårhundradena. Den teknologiska revolutionen har möjliggjort stora produktivitetsökningar som på djupet har förändrat hur vi producerar de flesta varor och…

Välfärd, egenmakt och det fria valet

Rapporten ”Välfärd, egenmakt och det fria valet” visar att valfrihet är extra viktigt för dem med allra svårast funktionsnedsättningar. För att stärka människors egenmakt och minska risken för felaktiga utbetalningar…

Fem myter om valfrihet

De valfrihetsreformer som genomförts inom välfärdssektorn de senaste årtiondena har lett till ständiga diskussioner om dessa reformers förtjänster eller förluster. Efter att SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) i början av…

Friskolor utanför tullarna

Friskolor diskuteras ofta som ett storstadsfenomen, Men många friskolor runt om i landet lever i en helt annan verklighet än storstädernas – både ekonomiskt och geografiskt. Regler och villkor får…

Mångfald eller enfald? Framtiden efter friskolereformen

I denna skrift diskuterar journalisten Magnus Nilsson och den tidigare statlige utredaren Ola Johansson mångfald och valfrihet inom skolans område från två olika perspektiv. De har fått i uppgift att…

Det borgerliga samhället: i tur och retur?

Politiska lösningar har länge premierats framför civila initiativ i Sverige. Allt fler efterlyser dock nu en förnyad debatt om behovet av ett starkt civilsamhälle. Lars Trägårdh tar i denna essä…

1 2