Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Att skapa en fungerande skolmarknad

I princip alla sektorer i samhället har utvecklats kraftigt de senasteårhundradena. Den teknologiska revolutionen har möjliggjort stora produktivitetsökningar som på djupet har förändrat hur vi producerar de flesta varor och tjänster, alltifrån infrastruktur till sjukvård. Skolan har däremot i princip stått still. Klassrum i dag är väldigt lika klassrum för hundra år sedan.

Ladda ner (PDF) 338,4 KB

Sidor: 43

ISBN: 978-91-7566-960-1

En anledning till denna brist på utveckling kan vara avsaknaden av marknader och starka incitament att skapa innovationer bland aktörer inom skolan. Skolval är ett sätt att försöka råda bot på detta. Idén är att konkurrens och lokalt beslutsfattande på skolnivå kan ge upphov till innovationer och produktivitetsförbättringar även inom skolområdet.

Utöver att verka som ett instrument för att uppnå andra viktiga värden och målsättningar som självbestämmande och ett tydligare ansvarsutkrävande är skolval alltså ett sätt att försöka skapa en fungerande utbildningsmarknad.