Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Har Miljöpartiet fått granska sig självt?

DEBATT. Dagens Nyheter publicerade i onsdags en granskning av Miljöpartiet där det konstaterades att MP helt eller delvis har uppfyllt 197 av sina 231 vallöften. Granskningen är så bristfällig att man måste undra om partiet fått skriva sina svar självt.

Bild: Miljöpartiet de gröna (CC BY-NC-ND 2.0).

DN:s granskning av Miljöpartiets vallöften publicerades i onsdags, och kom fram till att partiet har lyckats uppfylla hela 197 av sina 231 vallöften. Problemet är bara att granskningen är så bristfällig att det snarast ser ut som att partiets eget kansli fått genomföra den. Flera granskningar liknar närmast talepunkter, och irrelevanta satsningar lyfts ofta i sammanhanget. Precis som när politiker svarar på frågor. Man kan fundera på vilken journalist som i en granskning själv skulle skriva:

Nedan presenteras några ytterligare exempel bland ett hundratal fel i artikeln. En mer fullständig genomgång finns här.

Ett löfte DN granskar är en kraftig minskning av fossila bränslen under mandatperioden. Det borde vara enkelt att utvärdera. I stället för att kolla på faktiska användningen av fossila bränslen konstaterar DN att löftet är genomfört, då regeringen har höjt skatterna på bland annat diesel och bensin, samt infört miljözoner:

Den här metoden återkommer hela tiden. I stället för att gå till fakta och siffror konstaterar DN att löften är helt eller delvis genomförda med hänvisning till enskilda satsningar eller subventioner, inte resultat.

En annan konstighet är de 43 löftena som fått omdömet ”genomfört/oklart utfall”. De utgör nästan en femtedel av förslagen, och anses alltså vara genomförda trots att de inte går att utvärdera. Ett exempel på det är löftet om att göra det attraktivare att cykla genom nya cykelvägar mellan tätorter. Det är ett konkret mål. Har det byggts nya cykelvägar mellan tätorter och har fler börjat cykla? I stället för att svara på det konstaterar DN att målet är genomfört, trots att utfallet är oklart, då regeringen tagit fram en cykelstrategi.

Att hänvisa till utredningar, nya myndigheter eller nationella strategier är återkommande, trots att det i sig inte skapar någon förändring. Ibland nöjer DN sig till och med med att konstatera att regeringen har satt upp ett mål. Som vid granskningen av löftet om ökad självförsörjning av livsmedel. Det anses delvis genomfört då den nya livsmedelsstrategin innehåller mål om högre självförsörjning.

Löfte 50 handlar om att bygga ut yrkesvux, yrkeshögskolan och lärlingsprogrammen, samt skapa en väg in i arbete eller utbildning för 50 000 unga. Det är ett omfattande löfte, men resultatet av granskningen blir:

Det kan knappast kvalificera som en granskning, utan är enbart en referens till ett misslyckat projekt som inte skapat i närheten av 50 000 nya platser för unga. Löftena om utbyggd yrkesutbildning berörs dessutom inte alls.

Ibland undviker granskaren helt enkelt att utvärdera löftet, och kollar på något helt annat. Som löftet om avgiftsfri och näringsrik skolmat. Det anses delvis genomfört – eftersom det är en kommunal fråga och ekomaten ökar. Vad ekomat har med det hela att göra är högst oklart.

Det här är bara några få av en stor mängd totala haverier. Dagens Nyheter måste svara på hur det här kunnat publiceras samt åtgärda felen. Just nu framstår artikeln närmast som ett utkast hämtat direkt från Miljöpartiets kansli.