Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ylva Johansson har misslyckats som arbetsmarknadsminister

DEBATT: Efter fem år som arbetsmarknadsminister tar Ylva Johansson nu plats i EU-kommissionen. Som arbetsmarknadsminister har hon haft en central roll i regeringen med ansvar för ett viktigt område. När hon nu lämnar bör hon granskas för sina insatser, skriver Isak Kupersmidt och Caspian Rehbinder.

Ylva Johansson vid EU-parlamentets utfrågning av nominerade kommissionärer.

I en ny rapport för Timbro har vi tittat på de löften Socialdemokraterna och Johansson gav i samband med valet och regeringsbildningen 2014, och hur det har gått.

Vi har granskat alla uttalanden som Johansson och regeringen kom med på arbetsmarknadsområdet runt regeringsbildningen 2014. Fyra löften lyftes fram som särskilt viktiga: 90-dagarsgarantin för unga, att Sverige skulle få EU:s lägsta arbetslöshet, höjt förtroende för Arbetsförmedlingen och att riva upp Lex Laval.

Det enda av löftena regeringen faktiskt levererat på har gjort den europeiska arbetsmarknaden sämre.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att Ylva Johansson och regeringen misslyckats med att infria sina löften, och därmed med sin arbetsmarknadspolitik.

  1. Fiasko för 90-dagarsgarantin. En majoritet av alla unga som blir arbetslösa får inte jobb eller utbildning inom tre månader, trots att regeringen lovade att ingen ung skulle gå sysslolös längre än 90 dagar. Regeringen säger sig ha lyckats – eftersom de definierat om löftet i efterhand. Numera räcker det att en ungdom blir uppringd av en handläggare på Arbetsförmedlingen för att det ska räknas som en insats. Det som utlovades som jobb, praktik eller utbildning har i praktiken blivit verkningslösa insatser hos Arbetsförmedlingen.
  2. Lägst arbetslöshet blev en av EU:s högsta. Regeringen lovade att Sverige skulle nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Sedan 2014 har arbetslösheten i vårt land fallit, men nästan alla andra EU-länders arbetslöshet har minskat ännu mer. I stället för EU:s lägsta arbetslöshet har Sverige nu den femte högsta – bara Grekland, Spanien, Italien och Frankrike har högre.
  3. Förtroendet för Arbetsförmedlingen förblir uruselt. I oktober 2014 lovade Johansson att höja allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen till 2018. 2017 konstaterade Sifo att enbart 1 procent av befolkningen anser att myndighetens verksamhet fungerar, och i Medieakademins förtroendemätning har Arbetsförmedlingen legat stabilt i botten sedan 2014. Ingen annan myndighet har lägre förtroende än dem.
  4. Lex Laval revs upp – tyvärr. Det enda av de fyra löftena som infriats är avskaffandet av Lex Laval, vilket också är det enda av löftena som det vore bättre om att ha misslyckats med. Effekterna är dock små och annan lagstiftning har kommit parallellt, så det är inte någon stor fjäder att sätta i hatten. Den nya lagstiftningen är förtäckt protektionism som enbart minskad rörlighet för arbetskraft i EU.

Tre av Johanssons fyra viktigaste löften har misslyckats. Det enda av löftena regeringen faktiskt levererat på har gjort den europeiska arbetsmarknaden sämre. Johanssons insats som arbetsmarknadsminister kan inte beskrivas på annat sätt än misslyckad. För Europas skull kan vi bara hoppas på ett bättre resultat som kommissionär.