Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Socialdemokraternas företagarfientliga politik raserar Stockholms företagarklimat

Snart sagt varje vecka sedan Socialdemokraterna återkom till makten i regeringen och i Stockholms Stad har olika företagarfientliga initiativ lanserats. Undersökningen av företagsklimatet i landets kommuner som kom i veckan ger nu ett kvitto på att politiken betalar sig. Stockholm gör en rejäl genomklappning i undersökningen och faller från plats 22 till 123 av landets kommuner, när företagen får säga sitt.

Sverige och Stockholm har i grunden bra förutsättningar för att företag ska etablera sig här och växa. Vi har stabila regelsystem och en till stora delar väl fungerande offentlig sektor, som kan samspela med en aktiv och växande företagssektor. Stockholm är Sveriges främsta tillväxtmotor. Det som görs i Stockholms stad är därför extra viktigt för tillväxten i Sverige, och för bilden av Stockholm som innovationscentrum, också i ett globalt perspektiv.

Från forskningen är det väl belagt hur politiker på olika nivåer kan verka för att understödja en positiv utveckling av företagandet. Genom att långsiktigt skapa förtroende för att de olika regelverken och organisationer som finns faktiskt understödjer företagande och företagsamma människor, inte motverkar initiativkraft och risktagande.

Stockholm är Sveriges främsta tillväxtmotor. Det som görs i Stockholms stad är därför extra viktigt för tillväxten i Sverige.

Mycket av regelverket som behövs bestäms på nationell nivå, men en hel del avgörs också på lokal nivå. Det finns en hel del som kommuner kan göra för att skapa ett gott företagarklimat. Några sådana är:

– se till att inte höja skatten och avgifter

– se till att det är enkelt och rättssäkert att söka olika tillstånd som krävs för att driva företag

– se till att handläggningstiderna hålls nere

– utsätt regelmässigt kommunala verksamheter för konkurrens genom upphandlingar på lika villkor

– avstå från att gynna egna verksamheter som konkurrerar med privata företag.

Lika viktigt som detta är dock att ha en kommunikation med företag och företagens organisationer som är uppriktigt menad och positivt inriktad. Tala med företagen och lyssna på företagare, och ta till er av deras upplevelser och bilder av verkligheten. Det är ett bra råd att ge.

Från en stabil nivå i rankingen på plats 22–40 bland landets 290 kommuner har Stockholm nu fallit till plats 123. 100 platsers försämring sedan det att Socialdemokraterna kom till makten 2014.

Det är inte så ofta som företagare får komma till tals med politiker, och särskilt inte i Stockholm, där det är relativt långt mellan medborgare och politiker. När företagarna får komma till tals, som i den aktuella Företagsklimatmätningen, blir resultatet förödande för Socialdemokraterna och den rödgröna majoriteten i Stockholms stad.

Från en stabil nivå i rankingen på plats 22–40 bland landets 290 kommuner har Stockholm nu fallit till plats 123. 100 platsers försämring sedan det att Socialdemokraterna kom till makten 2014. Det är något av svenskt rekord i försämrat företagarklimat!

Källa: Svenskt Näringsliv

Utan tvekan har ledande politiker fattat en hel del beslut både på nationell och lokal nivå som går emot råden ovan om hur man bör göra. Till exempel gäller den allmänt företagarfientliga politiken om vinsttak i välfärden och alla de oupphörliga skattehöjningarna på nationell och lokal nivå. Men man kan ju ändå tycka att Socialdemokraterna skulle anse att genomklappningen i mätningen är något som man bör bekymra sig över.

Tvärtom får vi i stället läsa och höra biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (S) uttala sig föraktfullt både om undersökningen om Företagsklimatet och om företagare. 378 företag i Stockholm, som kanske överslagsmässigt har omkring 10 000 anställda, som svarat på enkäten avfärdas i Svenska Dagbladet den 27 september av Valeskog som en ”handfull” företag som man mer eller mindre inte ska bry sig om. Valeskog trasslar sedan in sig i en diskussion om undersökningen förment bristande metod.

Socialdemokratin tycks helt ha tappar kompassen i företagarpolitiken, både på riksplanet och i Stockholms stad.

Har man ett genuint intresse av att faktiskt främja företagande och innovationskraft finns det anledning att vara synnerligen bekymrad över att så många företag anser att företagsklimatet har försämras så mycket på så kort tid.

Socialdemokratin tycks helt ha tappar kompassen i företagarpolitiken, både på riksplanet och i Stockholms stad. Man har också regelmässigt återfallit i 1970-talets arroganta överhetsretorik från partiets företrädare. Det är tid för eftertanke och omorientering. Visa i praktisk handling och i ord att företagandet är viktigt, eller bered er på att lämna över makten till andra som vill föra Stockholm vidare som en plats där innovationer och företagande premieras.