Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Låt Google skylla sig självt

Google anklagas samtidigt för att diskriminera kvinnor och för att premiera kvinnor över män. Oavsett på vilket sätt det sker, är det skadligt för ett företag att låta kön gå före kompetens. För den som driver ett företag utifrån dåliga principer straffar det sig automatiskt när företaget går miste om kompetent arbetskraft.

”När det kommer till mångfald och inklusion har Googles vänstervridning skapat en politiskt korrekt monokultur som vidmakthåller sitt grepp genom att skambelägga personer med avvikande mening till tystnad”, skrev en Google-ingenjör i ett internt PM. I helgen läckte det ut på nätet; i tisdags (8/8) avskedades han på grund av sina åsikter.

Det finns onekligen ett visst mått av svart humor i situationen.

Ingenjören i fråga, James Damore, beskriver hur det på Google tas för givet att alla skillnader i representation mellan könen beror på någon form av förtryck, och att det måste korrigeras genom att gynna kvinnor på bekostnad av män. Åsikter som går på tvärs med den linjen betraktas som problematiska.

I sitt PM ger Damore uttryck för just den sortens åsikter. Han påpekar att skillnader i utfall inte behöver vara resultatet av förtryck så långt allt rätt – och presenterar sedan ett antal alternativa förklaringar till att fler män än kvinnor kodar programvara åt Google. Bland annat ger han uttryck för uppfattningen att det på populationsnivå finns skillnader mellan könen som kan påverka yrkesval.

I rättvisans namn skriver Damore också att ”många av dessa skillnader är små och det finns en betydande överlappning mellan män och kvinnor, så man kan inte säga något om en individ baserat på distributionen på populationsnivå”, men oavsett vad sjuder Silicon Valley av ilska. ”Extremt giftigt”, kommenterade Adriana Gascoigne, grundare av organisationen Girls in Tech, PM:et.

Statliga kommissioner och departement kan orsaka ett företag betydligt större skada än en uppsagd ingenjör kan.

Eventuella könsskillnader är dock inte Damores huvudpoäng. Den är att den starka konsensuskulturen – stark nog att resultera i hans avsked – är skadlig för Google. Det är helt enkelt inte sunt med en arbetsplatskultur där den kanske viktigaste typen av mångfald, åsiktsmångfalden, lyser med sin frånvaro. Rådande konsensus, att sexism ligger bakom könsfördelningen på arbetsplatsen, gör dessutom skada i sig eftersom uppfattningen kan användas för att motivera faktisk diskriminering som kompensation.

Från annat håll målas ett motsatt porträtt av arbetsplatskulturen hos Google. Datoringenjörsbranschen i USA har anklagats för ”segregering” av statliga Equal Employment Opportunity Commission, och USA:s arbetsmarknadsdepartement utreder just nu Google för systematisk diskriminering.

Nu överväger 60 kvinnliga Google-anställda, nuvarande och före detta, mot bakgrund av påstådd sexism och diskriminering att stämma Google. De talar om löneskillnader, sexistiska kommentarer och en ”kultur som är fientlig mot kvinnor”.

Denna kritik verkar tas på större allvar än Damores. I stället för avskedanden möts den med interna utredningar. Man kan tolka det som ett bekräftande av Damores tes, men det kan precis lika gärna spegla faktum att statliga kommissioner och departement kan orsaka ett företag betydligt större skada än en uppsagd ingenjör kan.

Hur som helst: Oavsett om Google som arbetsplats är en sexistisk miljö eller ett gigantiskt rosa kuddrum, skadar det företaget.

Om Google är en arbetsplats där det ena könet diskrimineras, låt företaget leva med konsekvenserna av att gå miste om en stor kompetensreserv.

Både Damore och de kvinnliga Google-anställda som överväger en stämning menar båda att Google tar avsteg från meritokratiska principer genom att, på olika sätt, låta kön gå före kompetens. Och avsteg från meritokratiska principer leder generellt till att kompetensnivån sjunker.

Av lika uppenbara skäl är det skadligt att inte tillåta åsiktsmångfald. Risken är påtaglig att företaget går miste om relevanta synpunkter från de anställda.

Om Google nu har en alltför snäv åsiktskorridor och väljer att avskeda hellre än lyssna på den som påpekar det – låt Google göra det, om ledningen nu tror att det är en bra strategi. Det är Google självt som kommer att drabbas av det. På samma sätt kommer ett företag som låter kön gå före kompetens att gå miste om just kompetens. Och i det privata näringslivet blir man själv lidande om man driver ett företag utifrån dåliga principer.