Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Pia Clerté: Laglydiga får klä skott för kriminellas vapenvåld

Regeringen står handfallen inför ökande gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar, och föredrar i stället att jaga laglydiga jägare och sportskyttar. Antingen är det dags för regeringen att byta fokus eller dags för Sverige att byta regering.

Kriminella skjutningar sker i princip dagligen i Sverige och i genomsnitt skjuts 1 person i veckan ihjäl. Skjutningarna sker ofta på öppen gata mitt bland folk och inte bara i storstäderna. Under 2018 registrerades 306 skjutningar och rekordmånga 45 döda. Under januarijuni 2019 har det skett 132 skjutningar, varav 21 dödsskjutningar och med 42 skadade. Vi är därmed på god väg att se ännu ett dystert rekordår.

Att gängkriminella som använder illegala vapen, mestadels insmugglade från Balkan, står för detta våld är väl etablerat. Därför var det många i Sverige som såg fram emot riksdagsdebatten om gängkriminalitet den 25 juni. Döm om åhörarnas förvåning när riksdagsdebatten om gängkriminalitet plötsligt handlade om legala vapen, jägare och sportskyttar i stället. Det hade kunnat vara komiskt, om det inte hade varit så allvarligt. Som ordspråket säger: om man bara har en hammare ser alla problem ut som en spik. Vill man inte identifiera problemet så kan man heller inte hitta lösningen.

Men döm om åhörarnas förvåning när riksdagsdebatten om gängkriminalitet plötsligt handlade om legala vapen, jägare och sportskyttar istället.

Bakgrunden till detta tragiska haveri är att riksdagen, veckan innan ovannämnda debatt, röstade igenom Justitieutskottets tillkännagivande om vapenfrågor som handlade om att underlätta för laglydiga vapenägare, men även skärpa straffen för vapenbrott och smuggling. Riksdagen röstade bifall till motionsyrkanden inom 7 områden: skärpta straff för vapenbrott, skärpta straff för smuggling av vapen, en översyn av vapenlagstiftningen, avskaffat krav på särskilt tillstånd för ljuddämpare, avskaffande av tidsbegränsade vapenlicenser, en utökad vapengarderob och en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass.

De rödgröna partierna som röstade nej till lättnader för laglydiga vapenägare drog sig inte för att använda skrämselretorik i debatten om gängkriminalitet och påstod att på grund av dessa lättnader kommer gängens tillgång till vapen öka. Denna felaktiga läckageteori som främst sprids av aktivister på Polismyndigheten går ut på att hävda att alla illegala vapen har varit legala, och att kriminella därmed får sina vapen från jägare och sportskyttar. Forskningen visar att detta helt enkelt inte är sant; i endast 12 fall av grov brottslighet per år är vapnet av legalt ursprung (Björn Hagelin, ”Skjutvapen använda i brott i Sverige 2000–2010”). Sätter vi detta i perspektiv till antalet licenser, 1,9 miljoner, så är det inte ens en promille. Restriktioner för legala vapenägare kommer alltså inte ha någon effekt på de illegala vapnen.

Dagen efter att regeringens utredning mot skjutningarna presenterats, konstaterade rikspolischef Anders Thornberg att vi får vänja oss vid denna höga nivå av skjutningar i tio år till. Rikspolischefen verkar alltså, i likhet med Sveriges laglydiga vapenägare, inte vara speciellt imponerad av utredningens förslag.

Jakt och skytte är en folkrörelse som ökar i popularitet. Det finns cirka 620 000 legala vapenägare i Sverige. Vi är inte problemet. Vi är en tillgång. Jägarkåren utför trafikeftersök och förvaltar viltstammarna så att de omkring 60 000 viltolyckor som sker varje år inte mångdubblasSportskyttar tillhör, precis som andra idrottsutövare, föreningslivet som är en viktig del av civilsamhället och skytterörelsen är en tillgång för både totalförsvaret och enskilda myndigheters kompetensutveckling. Vi är trötta på att klä skott för kriminellas användning av illegala vapen, och vi kräver att våra politiker fokuserar på de riktiga problemen med gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar på öppen gata.

Med det gängkriminella nödläge som Sverige befinner sig i är det direkt oansvarigt av regeringen att lägga fokus på restriktioner för laglydiga vapenägare. Den borde i stället på allvar stävja gängkriminaliteten och användningen av illegala vapen. Sverige behöver en regering som kan göra skillnad nu, inte om tio år.