Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ekonomi Krönika

Christian Ekström: Förmögenhetsregistret är både skadligt och farligt

Förslagen om ett heltäckande förmögenhetsregister och debatten om återinförda förmögenhetsskatter riskerar att bli dyra för Sverige. Om registret skulle införas skulle det dessutom innebära en påtaglig risk för människors säkerhet. Det konstaterar Christian Ekström, VD för Skattebetalarnas förening.

Ett förmögenhetsregister riskerar att bli en skattkarta för kriminella. Foto: Midjourney

Ända sedan den förra regeringen tillsatte utredningen om ett nytt förmögenhetsregister så har det kliat i fingrarna hos myndigheter och ekonomer som tänker att ett sådant register skulle underlätta deras arbete. Senast ut var Finanspolitiska rådet som i en debattartikel i DN uttryckte oro över eventuell ökad ekonomisk ojämlikhet och hävdade att ett register över alla svenskars tillgångar måste till för att få en bättre överblick. Diskussionen i sig riskerar att skada svensk ekonomi. Om det dessutom skulle genomföras skulle det medföra en stor risk för människors säkerhet.

Förslaget om förmögenhetsregister som presenterades i ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51) går avsevärt längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de önskade ändamålen och det kommer till ett högt pris. Ett heltäckande register över alla hushålls samtliga tillgångar och skulder, där allt från bilar till onoterade aktier ska värdebestämmas, skulle bli enormt omfattande och innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten. Ett sådant register kommer också innebära stora kostnader, både för det offentliga, som skulle behöva driva registret, och för de många företag som löpande tvingas inkomma med data över varje enskild individ i Sverige. Det är kostnader som lägger ytterligare börda på svenska företag och som försämrar svensk konkurrenskraft, när vi snarare behöver lätta på regelbördor och kostnader för att stärka konkurrenskraften. 

Ett heltäckande register kommer också med uppenbara säkerhetsrisker för människor och företag.

Ett heltäckande register kommer också med uppenbara säkerhetsrisker för människor och företag. Det går inte att garantera att uppgifterna inte kommer att hamna i orätta händer. Redan i dag finns det gäng som med hjälp av bilregistret eller offentliga inkomstuppgifter väljer ut offer för rån och stölder. Ett förmögenhetsregister riskerar att fungera som en skattkarta för dessa gäng. Erfarenheterna från IT-läckan vid Transportstyrelsen och den senaste tidens cyberattacker mot Sverige och länder i vårt närområde lär oss att inga garantier kan utställas om att informationen kan hållas borta från dem som inte borde ha tillgång till den. Att sammanställa uppgifter på detta sätt skulle därmed innebära en onödig och allvarlig risk för många medborgare.

Ett mycket klokare och helt riskfritt alternativ till ett heltäckande register kan åstadkommas genom stickprover. Det är också så majoriteten av länderna som använder motsvarande statistik inhämtar information. Det skulle ge en fullgod bild av tillgångar och skulder, utan att medföra några nämnvärda risker. 

Det finns egentligen bara ett undantag där stickprover inte duger. Det är om man vill använda registret för att återinföra arvs- och förmögenhetsskatterna. Vår bedömning är att förmögenhetsregistret är ett sätt att kratta manegen för ett sådant återinförande. Redan risken för dessa skatters återkommande kan skada svensk ekonomi. Företag och investerare kommer att ta med risken om en återinförd förmögenhetsskatt i sina bedömningar vilket kan leda till att investeringar görs i andra länder.

***

Arvs- och gåvoskatterna avskaffades 2005 och förmögenhetsskatterna 2007, i båda fallen i stor enighet. Samsynen var stor på grund av skatternas uppenbart skadliga inverkan på svensk ekonomi. De bidrog till mycket små summor till statskassan, samtidigt som de tvingade företag och entreprenörer ur landet vilket gjorde oss alla fattigare. Sedan deras avskaffande för snart 20 år sedan har nya svenska företag och arbetstillfällen vuxit fram och investeringsvilligt kapital har stannat i landet. Att vrida klockan tillbaka skulle tvinga företag ut ur landet.

Vi har nyligen och på nära håll kunnat studera Norges höjning av förmögenhetsskatten, vilken fått till resultat att kapital och entreprenörer flytt landet. Det är en situation som Sverige, som redan har problem med tillväxten, måste undvika. Ett förmögenhetsregister skulle omedelbart skicka signalen till investerare och entreprenörer att Sverige inte är ett land att satsa på.

Redan diskussionerna om en exitskatt resulterade i att många personer tänkte en gång extra innan de valde att flytta till Sverige.

Liknande erfarenheter har vi från diskussionerna om en svensk exitskatt. I maj 2022 presenterade den dåvarande regeringen kommittédirektiv som innebar att en utredare skulle överväga om den så kallade tioårsregeln skulle kompletteras med generella regler för beskattning av kapitalvinster när en person flyttar från Sverige – med andra ord en exitskatt. Redan diskussionerna om en exitskatt resulterade i att många personer tänkte en gång extra innan de valde att flytta till Sverige. När utredningen tillsattes blev hotet så konkret att flera började se över sin situation och planera för att flytta utomlands innan dörren stängdes. När den nuvarande regeringen valde att lägga ner utredningen förra året innebar det en stor lättnad. Det gav en förutsägbarhet och stabilitet som man inte ska underskatta. Att nu diskutera förmögenhetsregister är att hundvissla förmögenhetsskatt och det skapar befogad oro.

I takt med att minnena av från skatter flyende entreprenörer bleknar tecknas nu i delar av det politiska spektret bilden av företagare inte som de välståndsbyggare de är, utan som ett problem. Allt fler tycks röra sig närmare den felaktiga bilden av företagare som Krösus Sork i hög cylinderhatt – något icke önskvärt som ska motarbetas. Det är en farlig utveckling för Sverige som gör oss alla fattigare när inte bara antalet framgångsrika företag blir färre, utan därmed även jobben färre och skatteintäkterna och tillväxten lägre.

Prenumerera på Smedjan!

Varje lördag får du som prenumerant (gratis) ett nyhetsbrev med exklusiv text av Svend Dahl och lästips från veckan som gått. Dessutom unika erbjudanden på Timbro förlags utgivning.

Sammantaget är förslaget om ett brett förmögenhetsregister en synnerligen dålig idé. Redan diskussionen om ett sådant skapar oro som kan innebära att företag och pengar flyttar ut ur landet. Ett infört register kommer inte heller ge några fördelar som inte kan åstadkommas med mindre ingripande åtgärder som stickprov. Därutöver utgör ett förmögenhetsregister ett första steg mot en återinförd förmögenhetsskatt och det skulle medföra en stor risk för människors säkerhet. Regeringen bör omedelbart skrota planerna på ett förmögenhetsregister och sätta punkt de skadliga diskussionerna.