Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Blanche Sande: Alla komiker är inte lika mycket värda

Att olika komiker tjänar olika mycket är en självklarhet. Nu anklagar en standupkomiker Netflix för diskriminering eftersom hon erbjudits lägre ersättning än tre branschkollegor. Men även om de tekniskt sett utför samma arbete, innebär det inte att de gör det lika framgångsrikt. Alla är inte vid en punkt i karriären där de kan kräva 20 miljoner dollar för att medverka i ett komediprogram.

Mo’Nique uppmanade nyligen sina Twitterföljare att bojkotta Netflix eftersom företaget diskriminerat henne. Hon är nämligen en svart kvinna, och hade blivit erbjuden en lägre ersättning från Netflix än tre branschkollegor, varav ingen är en svart kvinna.

Beroende på ens politiska utgångspunkt finns det två sätt att reagera på denna information. Om man är identitetsvänster noterar man att det finns en skillnad mellan summan som erbjudits en svart kvinna och summan som erbjudits en vit kvinna och två svarta män, översköljs av den behagliga känslan att ens världsbild blivit bekräftad, och fastslår att intersektionell diskriminering har ägt rum. En mer eftertänksam person frågar sig i stället om det kan finnas några alternativa förklaringar till situationen.

Mo’Nique är, enligt en snabb googling, en komiker och skådespelerska som 2009 vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll. De tre branschkollegorna – Amy Schumer, Chris Rock och Dave Chappelle – är också komiker. Och som alla som någonsin utsatts för standupkomedi vet, är alla komiker inte lika bra.

Vill man avgöra vilken komiker som är mest underhållande finns det ett antal ovetenskapliga tester man kan genomföra. Exempelvis kan man googla ”the best comedian ever”. De första fyra länkarna leder till listor över de roligaste komikerna. En placerar Chris Rock på plats fem, Dave Chappelle på plats sju och Amy Schumer på plats 43 av 50. Enligt nästa är Chris Rock nummer två och Dave Chappelle nummer tio bland de 50 bästa. Amy Schumers namn saknas. Den tredje länken rankar enbart de tio bästa komikerna, och placerar Dave Chappelle och Chris Rock på plats tre respektive fem. Den fjärde sidan menar att Dave Chappelle är nummer 5, Chris Rock nummer 7 och Amy Schumer nummer 84.

Eller så kan man överväga möjligheten att Netflix inte tillskriver Mo’Niques kön och hudfärg lika stor betydelse som hon själv.

Den gemensamma nämnaren för dessa listor är att Mo’Niques namn inte förekommer. Rankningar på internet har dock haft fel förut (se IMDB:s lista över de bästa filmerna någonsin), så jag skrev även upp de fyra namnen på en papperslapp och frågade ett antal vänner och kollegor vilka namn de kände igen. Det visade sig att de flesta kände igen Rock, Chappelle och Schumer. Den enda som sade sig känna igen namnet Mo’Nique ändrade sig när jag nämnde att de alla är komiker.

Jag går inte genom detta för att kasta en skugga över Mo’Niques gärning som komiker. Däremot illustrerar situationen problemet med den klassiska feministparollen ”lika lön för lika arbete”. Den brukar nämligen ta för givet att två personer som har samma uppdrag på samma arbetsplats bidrar med lika mycket. I själva verket kan två revisorer vara olika noggranna, två flyttgubbar olika starka, två receptionister olika trevliga mot kunderna, två lärare olika pedagogiska. De utför kanske samma arbete, men inte lika bra.

På samma sätt har inte vem som helst som äntrar en scen och drar Göteborgsvitsar tills hela publiken lämnat lokalen, gjort sig förtjänt av samma ersättning som en rolig person.

Enligt Mo’Nique själv erbjöd Netflix Chris Rock och Dave Chappelle 20 miljoner dollar vardera. Amy Schumer erbjöds 11 miljoner, och förhandlade upp summan till 13. Själv lär Mo’Nique ha erbjudits en halv miljon. Visst kan man, om man vill, tolka det som intersektionellt förtryck från patriarkatet och vithetsnormen. Eller så kan man överväga möjligheten att Netflix inte tillskriver Mo’Niques kön och hudfärg lika stor betydelse som hon själv.

Allt pekar nämligen på att Chris Rock, Dave Chappelle och Amy Schumer alla är mer kända och har fler fans än Mo’Nique. Alltså finns det fler som skulle vilja se dem dra skämt på Netflix. Därför har de också möjlighet att kräva högre ersättning. Tekniskt sett utför de samma arbete, men det är upp till uppdragsgivaren att avgöra vem som förtjänar mest betalt för det.