Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Szyber: ”Vi har visst råd med lediga föräldrar”

DEBATT OM FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. När Siri Steijer vill spara pengar på föräldraförsäkringen glömmer hon bort viktiga värden, såsom familjen, menar Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet. Siri Steijer svarar att det bästa sättet att värna familjernas ställning mot staten är att sänka deras skatter.

CAROLINE SZYBER (KD):

I Aftonbladet (27/2) påstår Timbros Siri Steijer att föräldraförsäkringen är en dyr lyx som vi samhället egentligen inte har råd med. Vänsterregeringen och nu även Siri Streijer verka tycka att det stora problemet i samhället är att föräldrar har för mycket tid för sina små barn. Därför föreslås en mängd försämringar av föräldraförsäkringen.

Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier över hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Allt kan inte vara kronor och ören. För att få trygga barn, trygga familjer och på sikt ett tryggt samhälle. Siri Steijer hittar en besparing för staten genom att avskaffa föräldraförsäkringen. Istället ska de som vill vara hemma med sina barn belåna sig. Kortsiktigt ser det kanske bra ut i excel-arket.

Men ger en sådan drakonisk åtgärd verkligen den avsedda effekten på lite längre sikt? Svenska kvinnors sysselsättningsgrad är 79,5 procent vilket är bland de högsta i Europa, bara Island har högre. Länder med mindre generösa föräldraförsäkringar har lägre sysselsättningsgrad för kvinnor vilket ju ger lägre skatteintäkter. Dessutom barnomsorgen skulle kosta mer pengar med fler barn där, små barn behöver små barngrupper så inte heller denna kalkyl går ihop varken ekonomiskt eller mänskligt.

Steijers idé att låta föräldrar lånefinansiera sin föräldraledighet skulle inte bara leda till att färre skaffade barn utan att fler barn började på förskolan tidigare.

Steijers idé att låta föräldrar lånefinansiera sin föräldraledighet skulle onekligen inte bara leda till att färre skaffade barn utan att fler barn började på förskolan tidigare. Svenska förskolor är fantastiskt bra – men små barn behöver få knyta an till sina föräldrar. Om det inte sker framgångsrikt ökar risken för ohälsa hos barnen, problem i skolan och i värsta fall oro i tonåren och om det vill sig illa ökad brottslighet. Det är ett högt pris att betala i såväl ekonomiska som mänskliga termer.

Dessa är det rent instrumentella argumenten för en generös föräldraförsäkring. Därutöver har vi det rent mänskliga. Arbete är en dygd även för kristdemokraterna. Men vi lever inte för att jobba utan vi jobbar för att leva. Många ångrar på sin ålders höst att man jobbade sig igenom sina barns yngsta år.

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitisk framsteg som vi bör värna. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt att kunna kombinera arbete och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Kristdemokraterna har balanserat sin familjepolitik för att i ökad grad stärka arbetande föräldrars situation.

Avslutningsvis att enbart tala om besparingar då glömmer man viktiga värden, i detta fall handlar det om familjens betydelse i vårt samhälle. Den är bland det viktigaste och då måste den också få kosta.

Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, och familjepolitisk talesperson

SIRI STEIJER SVARAR DIREKT:

I Aftonbladet 27/2 föreslog jag en halvering av föräldraledigheten, till förmån för en skattesänkning för alla som jobbar. I en replik menar Caroline Szyber (KD) att jag därmed förringar barns behov av trygghet, som hon uppenbarligen ser som avhängig statliga bidrag snarare än familjers frihet gentemot staten.

Det är med mörka färger hon målar upp bilden av ett samhälle utan 16 månaders offentligt finansierad föräldraledighet. Enligt hennes resonemang borde Island – som har en hälften så lång föräldraledighet som Sverige – vara en dystopi där kvinnor kedjas fast vid spisen och barnen växer upp i misär. Det lustiga är att Island har lika höga födelsetal som Sverige, högre arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och också flest kvinnor på höga poster bland de nordiska länderna.

Szyber skriver att vi ”inte lever för att jobba utan jobbar för att leva”. Problemet med dagens system är att vissa måste jobba för att andra ska kunna leva – på föräldrapenning i 16 månader. Eftersom det framför allt är välbärgade familjer med många barn som utnyttjar ledigheten blir det låginkomsttagare, små familjer och barnlösa som får finansiera kalaset.

Szyber rabblar också de klassiska myterna om föräldraförsäkringens förtjänster, trots att vi motbevisar dem i rapporten. Det  finns inget tydligt samband mellan födelsetal och längd på föräldraledighet – vilket exemplet med Island tydligt visar. Föräldraledigheten är uppenbarligen inte heller en jämställdhetsreform, utan det främsta skälet till att kvinnor halkar efter män på arbetsmarknaden.

Szyber säger sig värna familjens självständighet gentemot staten, men att förespråka en omfattande föräldraförsäkring innebär det motsatta. Enligt vårt förslag ska kostnaderna för ledigheten halveras, för att därigenom möjliggöra en skattesänkning. Då kan människor själva spara till en längre föräldraledighet eller annat – utan statens inblandning.

Siri Steijer