Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

SVT skildrar sjukvårdsdebatten genom sosseögon

När SVT rapporterar om Timbros rapport om privata akutsjukhus låter de endast den politiska oppositionen komma till tals. Det är anmärkningsvärt att ett public serviceföretag som ofta kritiserats för en politisk slagsida endast låter en sida i debatten komma till tals, skriver Johan Ingerö, välfärdsansvarig vid Timbro.

Låt privata företag driva de sjukhus som landstingen helt uppenbart har misslyckats med. Så lyder en mycket kort version av den rapport vi släppte 13 mars, och presenterade på DN Debatt samma dag. Artikeln fick god spridning på sociala medier och flera olika redaktioner plockade upp förslaget. De flesta gjorde det i form av så kallade rewrites, alltså ett referat av vad som sagts, och saknade egna vinklar, intervjuer eller liknande. Det är ett vanligt sätt att sprida nyheter, och inget konstigt alls.

SVT valde dock en märkligare modell. De beskrev i korthet vårt förslag, och bad sedan den socialdemokratiska landstingspolitikern i Stockholm, Erika Ullberg, kommentera det. Hon var, föga förvånande, inte imponerad. Socialdemokraterna är generellt emot privat drift av välfärdsverksamhet. De försöker inte alltid rulla tillbaka privatiseringar som väl genomförts (även om de i och med Ilmar Reepalus vinstutredning går i den riktningen) men de försöker nästan alltid stoppa sådana beslut innan de tas. Att S:t Göran som enda akutsjukhus i Sverige drivs i privat regi beror på att Stockholms landsting sedan 1998 har varit borgerligt styrt under alla mandatperioder utom en.

Det gör SVT:s vinkling än märkligare. Erika Ullberg är en oppositionspolitiker. Möjligen hade det varit mer intressant att få en reaktion från något av de partier som faktiskt styr landstinget. Men varför ens fokusera på vårt län? Samtliga sjukhus som vår rapport pekar ut som tänkbara upphandlingskandidater ligger i andra län än Stockholm. Det handlar om Falu lasarett, Norra Älvsborgs länssjukhus, Mälarsjukhuset och Östersunds sjukhus. Det mest relevanta för väljarna är rimligen hur politiker i dessa län ser på sjukhusens resultat, och på tanken att låta sjukvårdsföretag driva dem istället.

Och att vi, som konstruerat förslaget, inte ens tillfrågas om att bemöta Ullbergs kritik är obegripligt. Så hur löd kritiken? Dels påstår Ullberg att S:t Göran var ett av de bästa sjukhusen även innan driften privatiserades 1999. Min fråga lyder då: Hur vet hon det? Vid den tidpunkten mättes inte sjukvårdens produktivitet i särskilt hög utsträckning. Det som i dag heter Öppna Jämförelser existerade inte.

När alliansregeringen tillträdde 2006 visste ingen ens hur många som köade till sjukvård i Sverige. Jag har på Twitter bett henne om en källa till påståendet, dock utan att få svar. Vidare säger hon att upphandling är dyr. Ett befängt påstående, givet vad bristen på produktivitetsutveckling och växande köer kostar. Och som avslutning påstår hon att lösningen på sjukvårdens problem är ”mer resurser”, vilket så att säga tar udden av det föregående påståendet. Däremot håller jag med Ullberg om att sjukhusen är beroende av att fler människor får sina vårdbehov tillgodosedda inom primärvården (vårdcentralerna). Mot den bakgrunden är det förstås oklokt att, som Ullbergs parti, hota de fyrtio procent av vårdcentralerna som drivs i privat regi.

Allt detta hade jag förstås gärna sagt till SVT, om de hade bett oss kommentera Ullbergs kritik.