Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Redaktion

”SJ inte ett hinder för konkurrensen”

Påståenden om att SJ:s biljettförsäljning snedvrider konkurrensen stämmer inte, skriver SJ:s kommunikationschef Claes Lindholtz i en replik på Elias Nilssons krönika i Smedjan. Elias svarar direkt.

Foto: Stefan Nilsson/SJ.

Elias Nilsson skriver i sin krönika den 29 juni att tågresenären vinner på avregleringen av den svenska järnvägen, ett påstående vi på SJ instämmer till fullo i. Sedan avregleringen genomfördes fullt ut 2010 har det tillkommit ett flertal nya tågoperatörer och ser man på sträckan Stockholm – Göteborg så finns det idag 30 procent fler avgångar än innan, och det är fler kunder än någonsin som väljer att åka klimatsmart med tåget. Konkurrensen fungerar.

Däremot är det problematiskt att Nilsson i sin artikel ger uttryck för ett antal missförstånd när det gäller hur tågmarknaden i Sverige har utvecklats och fungerar.

Exempelvis efterfrågar Nilsson en etablering av en neutral bokningstjänst, någonstans där resenären kan få en god överblick över vilka resor som erbjuds och vad biljetterna kostar. Naturligtvis finns detta sedan många år. Tågresenärer kan idag boka tågbiljetter via ett antal bokningssajter som säljer både MTRX, Flixtrain, Snälltåget, Vy, SJ m.fl. För att nämna några bokningssajter så finns Omnio, Resrobot och Smart resenär. Så utbud av bokningshemsidor finns det gott om.

En annan felaktighet är att Nilsson skriver att tillgången till SJs webbplats skulle vara ett hinder för konkurrensen, att det inte skulle gå att etablera sig i Sverige utan tillgång till den. Idag har MTRX en marknadsandel på cirka 20 procent, vilket också motsvarar antalet stolar som MTRX kör. Det vill säga att det går alldeles ypperligt att sälja sina egna biljetter.

Det är till och med så att konkurrensen fungerar precis som den ska, och orsaken till att tågets marknadsandel har vuxit stadigt, och att många fler väljer tåget, är för att alla aktörer har tvingats anstränga sig för att vinna kundernas förtroende.

MTRX har precis som alla andra fått söka upp och bearbeta nya kunder: fritids-, affärs-, privat- och pendelresenärer, pensionärer, studenter, företag och offentlig sektor. Tack vare det har många fler uppmärksammat tåget som alternativ. Göteborg-Stockholm hade inte växt så otroligt mycket om MTRX och SJ bara hade delat på befintliga kunder.

Vidare gör även Nilsson jämförelser med flyget, som han tycker har kommit långt vad gäller utbud och bra konkurrens mellan olika bolag. Men det han inte skriver är att SAS inte säljer Ryanair, BRA eller Norwegians biljetter på sin säljplattform. Varför skulle de? Enligt Elias Nilsson är skälet till det att SAS började sälja biljetter digitalt efter avregleringen av flygmarknaden. Sanningen är väl snarare att SAS, i likhet med SJ, tycker att var och en måste ta sitt eget ansvar för att marknadsföra, sälja sina produkter och kommunicera med sina kunder. Så fungerar nämligen en sund marknad.

SJ har under de senaste åren satsat hårt på att etablera en digital kundupplevelse av högsta klass. Det är inte en slump att SJ har utsetts till Europas mest digitaliserade reseföretag och att SJs app utnämndes till Sveriges bästa 2018. Varför ska de tågbolag som ägs av den kinesiska statens Hong Kong-administration eller den norska staten inte själva kommunicera med sina kunder och utveckla tjänster som möter deras behov? Att luta sig tillbaka och åka snålskjuts – det är ingen god drivkraft för att utveckla marknaden eller för att ta ansvar för kunderna!

Tågmarknaden har avreglerats i Sverige. Det har genererat ett av Europas snabbast växande tågresande. Det vore ett misstag att återreglera biljettförsäljningen utifrån att ett kinesiskt bolag, många gånger större än SJ, inte själva vill stå för utveckling och marknadsföring av en egen säljkanal. En fri marknad med sund konkurrens bygger på att alla aktörer agerar ansvarsfullt och marknadsför och säljer sina egna produkter och tjänster.

Claes Lindholtz, Kommunikationschef SJ AB

Svar direkt från Elias Nisson:

Trots SJ:s konstanta motstånd välkomnar de trots allt konkurrensen på rälsen. Det är naturligtvis ett gott tecken, även om det verkar vara motvilligt. Claes Lindholtz har till synes missförstått en del viktiga poänger i sin replik, vilka jag har för avsikt att reda ut. 

Lindholtz påpekar mycket riktigt att det finns neutrala bokningstjänster som säljer samtliga tågbolags biljetter. Om man snabbt undersöker Googles statistik över sökningar upptäcker man att sidorna är tämligen irrelevanta och knappt får några klick. 

Målet med avregleringen var att skapa en fungerande marknad som förbättrar resorna för Sveriges resenärer. Även om det har blivit bättre är biljettförsäljningen fortfarande ett stort hinder för att uppnå målet. Om marknaden ska vara hälsosam behöver tågbolagen slåss på lika villkor. Detta innebär en översikt av SJ:s biljettdominans som uppstod ur den tidigare monopolställningen vilket både jag och Konkurrensverket förespråkar.

Att MTRX lyckas sälja biljetter trots SJ:s dominans är imponerande, men det är inte ett argument för att konkurrensen fungerar precis som den ska. Idag konkurrerar tre tågbolag om snabbtågsavgångarna mellan Göteborg och Stockholm och det är ingen naturlag att just Statens Järnvägar ska ha uppemot 80 procent av marknaden. Att kunderna enligt kundnöjdhetsindex föredrar både MTRX och Snälltåget talar emot att SJ skulle fortsätta ha samma dominerande ställning på en fungerande marknad. 

Det tredje och sista mothugget är också det svagaste. Mycket riktigt säljer inte SAS andra flygbolags biljetter. Varför skulle de när konkurrensen i luften fungerar till skillnad från den på rälsen? Flygmarknaden är idag välfungerande då resenärerna är välinformerade om utbudet och kan därmed fatta välavvägda beslut om hur de flyger. Tågmarknaden bör närma sig flygmarknaden och ge resenärerna den marknad de förtjänar. 

Som avslutning skulle jag vilja citera Lindholtz själv: Att luta sig tillbaka och åka snålskjuts – det är ingen god drivkraft för att utveckla marknaden eller för att ta ansvar för kunderna!

Elias Nilsson, sommarpraktikant på Smedjan