Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Essä

Politiken som släcker Sverige

Svenska kraftnät varnar i en rapport från den 31 maj om omfattande kontrollerade strömavbrott när kylan kommer i höst. Undermålig infrastruktur, naturgaskris på kontinenten och politisk oförmåga riskerar att mörklägga södra Sverige – och vi såg det komma, skriver Elias Nilsson. 

Regeringens politik riskerar att leda till elransonering. Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040.

Svenska kraftnät, som ansvarar för stamnätet och elförsörjningen i Sverige, pekar på att den effektbrist som nu råder riskerar att öka antalet kontrollerade strömavbrott i södra Sverige. Kontrollerade strömavbrott är, på ren svenska, elransonering då den svenska elproduktionen och det underdimensionerade transmissionsnätet inte kan hantera höstens förmodade elunderskott. 

Problemet kommer i flera delar. Den största delen av Sveriges elproduktion sker i norr medan konsumtionen främst sker i söder. Elledningarna, eller transmissionsnätet som det egentligen heter, klarar inte av att föra över tillräckligt med el mellan de olika delarna av landet. Som lösning på detta köper Sveriges sydligaste delar, elområdena SE3 och SE4, upp sitt underskott på det europeiska elnätet. 

Underskotten i SE3 och SE4 beräknas enligt Svenska kraftnät bli cirka 9 200 megawattimmar under topplasttimmarna, motsvarande knappt tre gånger Forsmarks produktion per timme, om kommande vinter blir normalkall. Två tredjedelar av underskottet täcks av överföring från Norrland medan resten köps upp av våra grannländer. Skulle vi få en så kallad tjugoårsvinter skulle det krävas ungefär ett halvt Forsmark till. Svenska kraftnät fortsätter i rapporten med att understryka att en förutsättning för att täcka upp underskottet i södra Sverige är att våra grannländer har ett produktionsöverskott. Dessvärre bedöms Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland ha det motsatta.

För en vanlig villa kan elkostnaden stiga upp till en bra bit över 30 000 kronor per månad

Slutorden från Svenska kraftnät är dystra. Elpriserna kan sticka upp till 10 till 15 kronor per kilowattimme, och för en vanlig villa kan elkostnaden stiga upp till en bra bit över 30 000 kronor per månad. De ökande kostnaderna för vanliga villafamiljer är inte ens det värsta scenariot. 

Om Kreml helt stryper naturgastillförseln försvinner 40 procent av den europeiska gasen. Då tvingas hushåll på kontinenten använda direktverkande el i stället för att elda gas för värme, vilket kan medföra att delar av södra Sverige tvingas till elransonering genom strömavbrott. Görs inte det kan elnätet fysiskt kollapsa då elbalansen måste upprätthållas.

Elransoneringen innebär att hushåll från Stockholm till Simrishamn kommer få förlita sig på vedkaminer och Trangiakök när elen stängs av. Dessutom kommer elen att ransoneras just när människor behöver den som mest. Elförbrukningen är som högst under morgonen innan folk åker till jobbet och på kvällen när det lagas middag och slappas i TV-soffan. En radikal omställning av människors vardag kan med andra ord tvingas fram. Det värsta är att det är en omställning som hade kunnat förebyggas om politiken tagit tag i de underliggande problemen.  

Läs också:

Planerade strömavbrott har skett tidigare, men då på grund av underhållsarbeten och dylikt. Den nu aktuella  situationen är något helt nytt.

– Vi har aldrig tidigare kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät till Sydsvenskan. 

Trots att Svenska kraftnät för ögonblicket blott är budbärare bör en del av skulden läggas på dem. Myndigheten har det yttersta ansvaret att upprätthålla det svenska transmissionsnätet, och givet nätets underdimensionering från norr till söder finns det skäl att klaga på dem. De har misslyckats med bortbyggandet av flaskhalsar vilket gjort att lejonparten av befolkningen inte fått tillförlitlig el till ett skäligt pris. 10 till 15 kr per kilowattimme och elransonering kan knappast ses som ett uppfyllande av dessa krav. 

En annan uppenbar felkälla är den destruktiva energipolitik som förts i landet de senaste decennierna. Antalet kärnreaktorer har halverats från tolv till sex,  och ingen utbyggnad av baskraften har kompenserat detta bortfall. I stället har stora mängder vindkraftverk byggts. Vindkraften trycker ner spotpriserna ordentligt på blåsiga dagar, och förblir en viktig del för elförsörjningen, men den kan inte ensamt förväntas bära upp produktionen. Det finns elnationalister som förespråkar att bildligt klippa av kablarna ner till kontinenten då det är just kontinenten som kommer driva upp priserna i vinter. 

Elektriciteten är vad som omvandlade bonde-Sverige till ett av världens mest utvecklade länder.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar röt till så sent som i december förra året och ville att kablarna som byggs ner till kontinenten ska stoppas. Att isolera Sverige från den europeiska elmarknaden lär dock göra mer skada än nytta. SE3 och SE4 är som sagt importberoende av el vintertid, och när kalla och vindstilla dagar oundvikligen uppstår är ett isolerat Sverige knappast att föredra. 

Ett modernt samhälle står och faller med elen. Trots att det låter strängt att kalla Sverige ett u-land påminner elransonering och strömavbrott om mindre utvecklade områden i världen. Experter har länge varnat för den bristande överföringskapaciteten. Kriget i Ukraina och Kremls strypande av gastillförseln är bara droppen som får bägaren att rinna över. 

Regeringen och Svenska kraftnät behöver rannsaka sig själva. Framöver behövs mer elproduktion i södra Sverige, mindre modulära kärnkraftverk ser ut att vara en rimlig dellösning tillsammans med nya elledningar från Norrland. Inget av detta kommer dock bli klart till vintern, och sommarens höga elpriser är bara början. 

Elektriciteten är vad som omvandlade bonde-Sverige till ett av världens mest utvecklade länder. Utan elen stannar Sverige.