Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Nämndemännen hotar rättssäkerheten

De partipolitiskt tillsatta nämndemännen är tänkta att ge rättsväsendet folklig förankring. Men hur representativa är egentligen dagens nämndemän för Sveriges befolkning? Det har blivit dags att avskaffa nämndemannasystemet, skriver Josefin Wicklund.

Rättsväsendet behöver reformeras. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under våren har det uppdagats hur nämndemän blivit uppsökta och hotade av gängkriminella. Då nämndemännen är en central del i vårt rättsväsende hotas därmed domstolarnas integritet och rättssäkerhet. Utvecklingen är dyster och ett tydligt uttryck för hur hårt gängkriminaliteten har bitit sig fast i samhället. Det gör i sin tur att brottsbekämpning och rättssäkerhet blir ständigt aktuella frågor. Och det med rätta. Men det finns också behov av reformer av rättssystemet i sig. Här kan man fråga sig om nämndemannasystemet som sådant utgör ett hinder för en starkare rättssäkerhet.

Kommunerna väljer nämndemän till tingsrätten. Detta görs vid olika tidpunkter, men alltid året efter ett ordinarie val. Nämndemännen väljs då på en mandatperiod om fyra år. De nomineras först av de politiska partierna och blir sedan formellt valda av kommunfullmäktige. Fördelningen av nämndemän från respektive parti baseras på kommunalvalets utfall året tidigare. 

Inte ens partierna själva lyckas hålla isär nämndemännens två roller.

Du behöver inte vara medlem i ett parti för att vara nämndeman. Sannolikheten att ett politiskt parti däremot nominerar någon som varken har engagerat sig eller är medlem är mycket liten. Även fast det är politiska partier som nominerar, och därmed partiaktiva som blir nämndemän, är rollen opolitisk. Uppdraget ska vara helt separerat från partipolitiska engagemang. Förutom när de nomineras och väljs då. 

Det kan vara svårt att få ihop logiken. Politiska partier ska utse och välja vilka som ska ha uppdrag, samtidigt som de valda absolut inte ska stå till svars inför politiken. Inte ens partierna själva lyckas hålla isär de två rollerna. Efter den omtalade snippadomen deklarerade Socialdemokraterna stolt att man hade initierat ett samtal med de två socialdemokratiska nämndemännen som hade varit med och friat mannen som förgripit sig på en liten flicka. Som konsekvens av detta avsade sig samma nämndemän sina uppdrag  med partiets egna brevpapper. Distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg sa att det var ett klokt beslut

Med rätta skapade detta en stor upprördhet. Nämndemännen är ju en central del av domstolsväsendet som ska vara oberoende och fritt från politisk klåfingrighet. Att från politiskt håll försöka kontrollera nämndemän går stick i stäv med dessa grundläggande principer. 

Socialdemokraterna gjorde en pudel på socialdemokratiskt vis och menade att de blivit missförstådda. De hade inte alls försökt med påtryckningar, utan bara velat visa stöd. 

När jag utbildade mig till nämndeman var introduktionen färdig på en eftermiddag.

I ärlighetens namn tror jag Socialdemokraterna inte själva förstod allvaret med att tillrättavisa nämndemän efter en så stötande dom. Snarare tror jag att man ville visa handlingskraft och avståndstagande från ett samhälle där domare friar pedofiler. Nämndemännen är ju valda av politiska partier, oftast som en belöning av hårt arbete för partiet. Varför skulle ett sådant uppdrag inte innebära att representera ett politiskt parti och de värderingarna kopplat till det?

Under 2020 var jag själv nämndeman. Jag var klart yngst i varje förhandling som jag var med och dömde i. Utbildningen vi fick inför uppdraget var en introduktion på en eftermiddag, där vi gick igenom rådhuset i Stockholm och sedan lyssnade på en cirka 45 minuter lång förinspelad föreläsning om hur man skulle bete sig som nämndeman.

Lagmannen, tingsrättens chef, välkomnade oss och på ett artigt sätt vädjade om att alltid lyssna på domaren. ”De har ju trots allt en lång utbildning och kan det här”. Och vad hade vi? En 45 minuters lång föreläsning och ett samhällsengagemang. Ändå ska varje nämndemans röst väga lika tungt som domarens vid förhandlingar. 

***

Enligt Domstolsverket ska nämndemän vara representanter för Sveriges befolkning med ett syfte om att ge allmänheten insyn i domstolarnas verksamhet. De ska bidra med sunt förnuft och erfarenhet från olika områden.

Tanken är god. Det finns en poäng med att inte bara ha jurister som dömer. Idén om att ha ett folkligt inslag som en slags verklighetsförankring och kontrollmekanism av domarna är inte fel utifrån en maktdelningsfilosofi. Men hur representativt för Sveriges befolkning är egentligen den politiskt aktiva kåren? Eller nämndemännens genomsnittliga ålder på 61 år?

I år kom den statliga utredningen om hur vi kan stärka domstolarnas oberoende (SOU 2023:12). I utredningen föreslogs en rad olika reformer som skulle innebära stärkt rättssäkerhet och integritet för domstolarna. Ett förslag som saknades var att avskaffa de politiskt tillsatta nämndemännen.