Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Miljöpartiet saboterar flygets gröna framtid

Ett flygplan som drivs av fossila bränslen är dåligt, men ett som går på miljövänligt bränsle är bra. Så skulle ett rimligt miljövänligt resonemang låta. Dessvärre har vi Miljöpartiet, som vill lägga ned Bromma flygplats och förhindra en utvidgning av Arlanda. Att även grönt flyg behöver flygplatser spelar uppenbarligen ingen roll.

three airplane parked on road during golden hour

Konflikten mellan regeringspartierna om Bromma flygplats och Arlandas framtid är fortsatt ihållande. I Socialdemokraternas frontlinje står infrastrukturminister Tomas Eneroth, som kan tänka sig att lägga ned Bromma flygplats på villkor att Arlanda byggs ut. Han möter dock starkt motstånd hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin, tillika miljöpartistiskt språkrör. Hon vill lägga ned Bromma flygplats, men absolut inte bygga ut Arlanda för att få plats med Brommas flyglinjer.

Om målet är att radikalt minska flygresandet är det onekligen ett smart drag att lägga ned en flygplats och skapa trängsel på en annan. Men det är inte regeringens plan – åtminstone inte enligt de uttalanden som gjorts. Målet är att minska utsläppen från flygplanen. Rimligtvis bör det ske till minsta möjliga uppoffring, och definitivt på ett sätt som gynnar användning av miljövänligt flygbränsle.

Exakt samma resonemang har Lövin också framfört. I en intervju med DN i oktober underströk hon att vi behöver ha en klimatpolitik som håller ihop. ”Man kan inte prata om att minska utsläppen och samtidigt planera för att öka dem.” Lövin har så rätt. Men det rimliga är då att planera för den utveckling av miljövänligt flyg som pågår. Även flygplan som drivs på grönt bränsle och el behöver start- och landningsbanor – om än betydligt kortare sådana i fallet med elflyg. Det Lövin borde säga är att man inte kan prata om att minska utsläppen och samtidigt låta bli att planera för miljövänliga alternativ.

Men det rimliga är då att planera för den utveckling av miljövänligt flyg som pågår.

Klimatminister Lövin hänvisar till att flygresandet minskar. Minskat flygande är dock knappast en glad nyhet för någon som vill stödja flygbranschens omställning. För att företagen ska ha råd att göra det, helst utan att behöva alltför stor hjälp i form av skattepengar, krävs att de faktiskt får in pengar från verksamheten. Därför är statliga flygplatsägaren Swedavias siffror desto trevligare för både miljön, eftersom de visar en långsiktig ökning av flygresandet.

Med Miljöpartiets taktik, att lägga ned och begränsa utrymmet på befintliga flygplatser, lär resultatet visserligen bli minskat flygresande. Omställningen till grönt flygbränsle för de flygresor som ändå kommer att göras lär dock gå betydligt långsammare. Med färre flyglinjer från svenska flygplatser kommer dessutom fler flygresor att kräva ett eller flera byten. Fler mellanlandningar och omvägar är allt annat än en miljövänlig utveckling.

Miljöpartiet, och stora delar av miljörörelsen, håller sig fortfarande till en bestämd uppfattning om vad som är miljövänligt och inte. Tågen ska gynnas – oavsett hur mycket onödiga resurser det krävs för att bygga nya höghastighetsbanor. Samtidigt missgynnas såväl flyget som vägtrafiken, trots att båda dessa är inne i en omställning mot mer miljövänliga drivmedel. En omställning som dessutom påhejas av regeringen, när den väl kommer på tal.  

Att hävda att flyget oavsett drivmedel är miljöskadligt håller inte.

Frågan är vilket företag som vill satsa på grönt flygbränsle om möjligheterna att driva verksamhet i Sverige medvetet försämras av regeringen. Då är snarare risken att många avvaktar med en sådan investering, och fortsätter att använda fossila bränslen tills den gröna varianten minskat i pris. Om marknaden motarbetas av regeringen kan det ta ett tag innan så sker.

Regeringen, och i synnerhet Miljöpartiet, får nu bestämma sig för om det är utsläppen eller flygandet som ska minska. Att hävda att flyget oavsett drivmedel är miljöskadligt håller inte. Särskilt inte med tanke på regeringens generella välkomnande av grönt bränsle och eldrift.

Den mest logiska förklaringen till Miljöpartiets ovilja att bygga en framtid för grönt flyg är antagligen att partiet inte bryr sig om flyget som transportmedel. Än mindre om de personer som varken vill eller kan ägna timmar och dagar åt att färdas långa sträckor med tåg. 

Om miljö och klimat däremot är Miljöpartiets verkliga agenda bör partiet, tillsammans med resten av regeringen, sluta sabotera för flygbranschens omställning. Se i stället till att rusta flygplatser för ett grönt flygresande.