Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Lägg ner kulturkriget om vindkraften

Politiken fortsätter att bråka om sina favoritkraftslag. Väljarna är däremot mer oroade över elpriserna och konkurrenskraften. Det är dags att lägga ner kulturkriget om energiförsörjningen och fokusera på samsynen, skriver Joakim Broman.

I väljarkåren finns ett brett stöd för såväl vindkraft som kärnkraft och solceller. Foto: Heiko Junge/NTB

I flera år har kulturkriget mellan kärnkraften och vindkraften rasat. Kraftslagen har nagelfarits, deras kostnader och baksidor har lyfts fram. Partiledarna har inte tvekat att använda vindsnurror eller reaktorer som slagträn.

Men som en undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar, verkar väljarna titta undrande på detta gormande. I väljarkåren överlag finns en starkt positiv inställning till alla fossilfria kraftslag.

”Vad är din inställning till användning av följande energikällor i Sverige?”, andel som svarat ”ganska positiv” eller ”mycket positiv”. Demoskop december 2022.

Undersökningen visar tydligt att det i princip bara är i V, MP och SD som det finns något som liknar polarisering i frågan. Runt en fjärdedel av Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare har en positiv inställning till kärnkraft, medan 43 procent av Sverigedemokraternas väljare uppskattar vindkraften. 

Det intressanta är dock att det även i dessa partier finns ett stort antal väljare som ser poänger med de kraftslag som partiet man röstar på ogillar: När man lyssnar på Per Bolund om kärnkraften är det svårt att tro att en fjärdedel av hans väljare uppskattar kärnkraft. På motsvarande sätt är det nästan hälften av Jimmie Åkessons väljare som är positiva till vindkraft.

En än mer intressant slutsats från undersökningen är dock att det i alla andra väljargrupper finns en bred uppslutning kring såväl sol- och vindkraft som storskalig och småskalig kärnkraft. Det gäller även utbyggnad av ny produktion av dessa kraftslag, och det gäller även i det egna närområdet.

När man ställer frågan om hur många som skulle vilja bygga ut ett visst kraftslag i det egna närområdet vill 55 procent bygga ut den storskaliga kärnkraften, 59 procent den småskaliga, 64 procent vindkraften och 88 procent solkraften.

Även när man skär undersökningen på andra ledder än partisympatier framträder samma bild. Solkraften har bred uppslutning i alla partigrupper och ålderskategorier. Egenföretagare är den grupp som är mest skeptisk till vindkraft, men ändå är 62 procent positiva. 

Kärnkraftsmotståndet har varit vacklande under många år, men har den sista tiden vikit undan ytterligare. Kvinnor är den grupp som ogillar kärnkraften mest, men det finns trots detta en solid majoritet på 59 procent för. Kärnkraften har också brett stöd i alla åldersgrupper: Även i den åldersgrupp som mest tveksam till kärnkraften, 65+, ställer sig 64 procent positiva. 

Det finns alltså en stor majoritet som ser positivt på och vill bygga ut alla dessa kraftslag.

Det finns alltså en stor majoritet som ser positivt på och vill bygga ut alla dessa kraftslag. Det är logiskt eftersom väljarna, enligt samma undersökning, uppfattat att Sveriges elbehov kommer att växa kraftigt de kommande åren, och anser att det vore allvarligt om brist på el påverkade Sveriges konkurrenskraft negativt. 

”Hur ser du på om Sveriges konkurrenskraft påverkas negativt om bristen på elkraft blir långvarig?” Demoskop december 2022.

Det är förstås mycket möjligt att både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vill fortsätta kriga om vilket energislag som är bäst, billigast och bäst för klimatet. Sådana konflikter kan bidra till att elda på stämningen bland de egna medlemmarna. Men för väljarna och övriga partier är kulturkriget kring energiförsörjningen irrelevant. Den breda majoriteten vill se en snabb övergång till ett fossilfritt samhälle och förstår att det kräver stora mängder el. Samma väljare är oroade över elpriserna och över konkurrenskraften – inte över något enskilt kraftslag. 

Det är värt att komma ihåg för, inte minst för de borgerliga partierna. Ta vara på opinionen och fokusera på den samsyn som finns, i stället för att dras med i polariserande kraftslagsdebatter som de flesta väljare inte bryr sig om.