Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Kristerssons problematiska koppling till Nobelcenter

Samtidigt som Stockholmsmoderaternas ställningstagande i frågan om Nobelcenter riskerar att orsaka ett väljartapp, sitter partiledarens fru Birgitta Ed i styrelsen för Nobelhuset AB, som driver planen på den problematiska byggnaden. Att nästa statsminister kan komma att vara så tätt förknippad med ena sidan i en så infekterad debatt är ett orosmoln.

Efter fyra långa år med en socialdemokratisk vänsterröra, där mål och medel har blandats ihop med person i den samlade vänsterrörelsen, är det dags för en ny regering. Partierna som ingår i denna regering måste leva upp till en högre etisk standard än sina företrädare. Annars blir syftet med ett skifte i regeringsmakten tvivelaktigt. Oroande tecken på sammanblandning av roller kommer nu från personer i den blivande statsministerns Ulf Kristerssons närhet.

I söndagens Svenska Dagbladet intervjuades Birgitta Ed, gift med Ulf Kristersson, den sannolika nya statsministern efter valet. Birgitta Ed är en person med lång erfarenhet av arbete i politiken och i PR-branschen. Det är en bra erfarenhet och kan säkert komma till nytta för paret om Kristerssons får sin förmodade nya roll.

Det ligger dock ett problem i att Birgitta Ed så öppet och tydligt framträder med sin inställning till politiken och det uppdrag som nu förhoppningsvis ligger framför Moderaterna. Ett område sticker särskilt i ögonen: Eds roll som ledamot i styrelsen för Nobelhuset AB, som driver Nobelstiftelsens kraftigt omdebatterade plan på att bygga ett nytt hus på central plats i Stockholm, det så kallade Nobelcenter.

Husets formgivning är omdebatterad och platsvalet likaså. Att argumenten mot bygget är starka visas av att Mark- och miljödomstolen i Nacka underkänt Stockholms stads detaljplan för bygget. Domen är välargumenterad och det framstår som osannolikt att ärendet ska kunna meddelas prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen, något som Stockholms stad överväger att få prövat genom ett överklagande av domen.

Då bidrog tydliga ställningstaganden från Moderaterna till att stoppa rivningarna. I dag verkar partiet ha gjort helt om.

En opinionsmätning från söndagens DN visar att bara en av nio stödjer förslaget om ett Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholms mest känsliga och kulturskyddade kvarter. Att undvika att byggnaden uppförs handlar om att bevara Stockholms innerstads kulturmiljövärden och att bevara Nobelstiftelsens anseende. Liksom Nobelstiftelsens VD tycks dock Birgitta Ed vara helt döv för det olämpliga i att driva planerna på Nobelcenter vidare.

Därtill är Moderaternas i Stockholm hantering av frågan ett valsänke av sällan skådat slag. Det gör den blivande (?) statsministerns frus stöd till Nobelcenter ännu mer förvånande. Stockholmsmoderaterna har i denna fråga lierat sig med de krafter i Stockholms stadshus, främst Socialdemokraterna, som tycks besatta av att driva igenom de rivningar i Stockholms innerstad som stoppades på 1970-talet. Då bidrog tydliga ställningstaganden från Moderaterna till att stoppa rivningarna. I dag verkar partiet ha gjort helt om.

Det nuvarande agerandet ser därtill ut att öppna för Sverigedemokraterna i Stockholm på ett oväntat sätt. Sverigedemokraterna har meddelat att de inte står bakom planerna på Nobelcenter, och är som konkurrentparti till Moderaterna ett alternativ för många moderater. Ställningstagandet från Sverigedemokraterna kan utan tvekan leda till ytterligare väljartapp för Moderaterna i Stockholm. Någon mer djuplodande analys av stadsbyggnadspolitikens sprängkraft, förutom de rent övergripande etiska frågeställningarnas betydelse, förefaller således inte Birgitta Ed ha gjort.

Låt oss undvika att den nya mandatperioden, förhoppningsvis med ett regeringsskifte som bas, leder till en fortsättning av en osund politisk kultur, där landets främsta företrädare tycks sakna förmågan att hålla sina roller isär. Statsministerns man eller fru ska givetvis gärna vara en aktiv yrkesperson med en bred erfarenhetsbas, det är sannolikt bra för ämbetet. Men det får inte förekomma att statsministern i utövandet av sin roll är så tätt förknippad med den ena sidan i enskilda ärenden, som till exempel brännheta stadsbyggnadsfrågor i Stockholms innerstad. Statsministerrollen bör omgärdas av särskilt höga krav på oberoende.

För att undvika diskussion och tvivel om statsministerns oberoende bör Birgitta Ed snarast lämna sitt uppdrag i styrelsen för Nobelhuset AB.