Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Konsten att förstöra en stad

De rödgröna i Stockholm hyser inga varma känslor för människor som bor utanför tullarna. På något annat sätt kan den aggressiva trafikpolitiken inte tolkas. Samtidigt som finansborgarrådet stänger dörren för den helt nödvändiga östliga förbindelsen meddelar trafikborgarrådet att man avser ta bort ett körfält på Stadsgårdsleden. Trafikinfarkt är att vänta.

Ett av förslagen till östlig förbindelse som skulle binda ihop Stockholm och avlasta innerstaden.

Sydöstra Stockholm växer så att det knakar. Hela Stockholmsområdet väntas växa med 250 000 nya bostäder fram till 2025. Snabbast växer Nacka kommun där dagens bostadsbestånd ska ökas med hela 66 procent fram till 2030. För varje 100-tal befintliga bostäder i Nacka ska det alltså byggas ytterligare 66 enligt kommunens byggplanering. En annan kommun som växer snabbt är Värmdö.

För båda dessa kommuner är kommunikationerna sedan lång tid underdimensionerade, både vad gäller kollektivtrafik och biltrafik. Ända sedan socialdemokraterna 1997 avslutade förhandlingarna om det så kallade Dennispaketet har infrastrukturen i sydöstra Stockholm släpat hopplöst efter.

Den östliga förbindelsen började Trafikverket (då Vägverket) skissa på redan 2005. Den är tänkt att innehålla både en förlängning av Tunnelbanans blå linje under Saltsjön till Nacka och Värmdö, och en motorvägstunnel som skulle binda samman Norra länken med Södra länken, och är därför en av dessa kommuners mest prioriterade politiska frågor.

Att stänga av ett körfält på Stadsgårdsleden och samtidigt stänga dörren för en östlig förbindelse tjänar inget praktiskt syfte.

Men den östliga förbindelsen är inte bara en fråga för de boende i Nacka och Värmdö. Med en östlig förbindelse skulle de sydöstra delarna av staden bindas samman med de norra, vilket skulle underlätta pendlande för hundratusentals människor och avlasta såväl gatorna som kollektivtrafiken i innerstaden. Att i detta läge avsluta förhandlingarna med staten om den östliga förbindelsen är ett svek mot alla i Stockholmsområdet.

Som om inte detta vore nog aviserade trafikborgarrådet att man avser stänga en av de befintliga bilfilerna på Stadsgårdsleden mellan Danvikstull och Slussen. Argumentet är att man vill bredda cykelbanan. Saken är dock den att det redan finns en bred och väl fungerande cykelbana längs Stadsgården. Däremot är bil- och bussköerna ett ständigt gissel.

Den havererade trafikpolitiken leder således biltrafiken rakt in i innerstaden, vilken man i andra sammanhang påstår sig vilja leda bort trafiken från.

Eftersom det inte finns någon östlig trafikförbindelse är Skeppsbron och Centralbron de östligaste förbindelser som erbjuds de som behöver ta sig mellan sydöstra och nordöstra Stockholm, om de inte väljer att ta omvägen via den av köer hårt anfäktade Essingeleden. Den havererade trafikpolitiken leder således biltrafiken rakt in i innerstaden, vilken man i andra sammanhang påstår sig vilja leda bort trafiken från.

Att stänga av ett körfält på Stadsgårdsleden och samtidigt stänga dörren för en östlig förbindelse tjänar inget praktiskt syfte; däremot kommer det att få förödande konsekvenser för trafiksituationen i Stockholm. Det går inte att dra någon annan slutsats än att de gör det för att jävlas.