Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

KDU: Kristdemokraterna är visst ett högerparti

DEBATT: Kristdemokraterna är visst ett högerparti, skriver Hedvig Åkesson, vice förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i en replik till Smedjans Lars Anders Johansson. Lars Anders Johansson svarar direkt.

DEBATT. För Kristdemokraterna är det självklart att sänkt skatt innebär frihet. KD vill sänka skattetrycket. Det syntes i M/KD-budgeten, men också under vår tid i Alliansregeringen. Vi var med och avskaffade den orättvisa arvsskatten, vi sänkte skatterna för vanligt folk genom jobbskatteavdraget och vi var partiet som drev igenom fastighetsskatten, som hårt drabbade medborgare som hade oturen att grannen sålde dyrt. Lars Anders Johansson skriver att vi framstår som ett ekonomiskt alternativ till vänster om våra före detta Allianskollegor och det främsta argumentet verkar röra sig om värnskatten. Självklart vill vi Kristdemokrater ta bort värnskatten. Det är en ineffektiv skatt som kostar samhället mer än vad den genererar, den är skadlig för jobb och företagande och Sveriges konkurrenskraft.

Men, man måste kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Visst kan vi som parti kritisera att regeringen prioriterar skattesänkningar för var tjugonde invånare av befolkningen samtidigt som man höjer bensinskatten för verklighetens folk? Det betyder inte att vi inte vill ha bort värnskatten, det betyder däremot att vi inom ramen för regeringens förslag prioriterar att hålla bensinskatten konstant framför att sänka värnskatten.

Det som skiljer oss kristdemokrater från liberala partier är just det att vi inser att värden inte bara kan mätas i kronor och ören.

Sänkningen bör göras i samband med en sänkning av hela skattetrycket och inte som regeringens stödpartier C och L gör genom att höja en skatt för att kunna sänka en annan. Skatt är inget självändamål, utan ska gå till gemensamma åtaganden. Skatten ska vara så låg som möjligt och ingen bör behöva betala mer än hälften av sin inkomst i skatt.  Sänkt skatt är inte bara bra för att låga skatter inom ramen för en marknadsekonomi genererar välfärd, utan framförallt är sänkt skatt rätt för att det ger makt åt familjer och enskilda att forma sina liv.

Det som skiljer oss kristdemokrater från liberala partier är just det att vi inser att värden inte bara kan mätas i kronor och ören, utan att det även finns andra viktiga värden. Vi vill ha ett samhälle som håller samman och för det krävs en gemensamt finansierad grundtrygghet. Däremot vill vi minska det offentliga åtagandet och effektivisera utförandet. Det gör oss till ett högeralternativ i svensk borgerlighet. Ett som kombinerar frihetliga ekonomiska reformer med en kristdemokratisk och konservativ syn på vilka värden som är viktiga i samhället.

Men självklart nöjer sig inte KDU med partiets linje, utan vi driver på för att skattetrycket ska sänkas ännu mer och att inkomstskatten ska vara både platt och låg. Vi vill gärna se en omfattande skattereform som även ser över 3:12-reglerna, en sänkning av bolagsskatten och som en gång för alla begraver både fastighetsskatten och arvsskatten. Sänkt skatt är inte bara bra – det är moraliskt rätt.

/Hedvig Åkesson, vice förbundsordförande KDU

Lars Anders Johansson svarar direkt:

Det är glädjande att KDU anser det vara moraliskt rätt att sänka skatterna och att Kristdemokraterna bör placera sig till höger även i den ekonomiska politiken. Däremot är det beklagligt att Hedvig Åkesson hemfaller åt samma retorik som har hörts från moderat håll de senaste månaderna, nämligen att avskaffad värnskatt skulle innebära höjd bensinskatt. Givetvis står inte dessa skatter mot varandra. Det går utmärkt att prioritera bort andra utgifter för att på så sätt både avskaffa värnskatten och sänka de redan orimligt höga bränsleskatterna. Med det sagt ser vi fram emot att se KDU som en aktiv pådrivare för ytterligare skattesänkningar framöver.

/Lars Anders Johansson