Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Susanne Wigorts Yngvesson: Julmiraklet 2018 i ett sekulariserat Stockholm

Hur hade det gått till om världens frälsare hade fötts i Stockholm 2018? Till att börja med hade vi inte haft den tideräkning vi utgår från. Vi hade varit helt andra än dem vi är, kanske inte ens levt i en demokrati. Men låtsas som om allt är som vanligt. Den 25 december föds ett speciellt barn som några säger har kommit för att rädda världen – mitt i klimatkrisen.

Vid den tiden utfärdade talman Andreas Norlén en förordning om att alla partier skulle skärpa sig. Det var inför det tredje försöket till regeringsbildning och den skulle hållas när Donald Trump var president i USA, Storbritannien stod inför Brexit och världens länder knappt kunde enas om klimatåtstramningarna. Alla svenska företag, myndigheter och medborgare skulle avsluta sitt budgetår, var och en där den var skattskriven. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Stockholms kommun och var egenföretagare, samlade sina sista verifikationer tillsammans med Maria, sin sambo, som väntade sitt barn och de skickade dem till uppdragsgivarna.

Redan innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var med barn genom helig ande, som hon kallade det. Josef ville först göra slut med henne eftersom han var mån om sitt rykte, men då uppenbarade sig en läkare från Landstinget och sade: ”Josef, var inte rädd för att leva med Maria, eftersom barnet i henne har blivit till genom IVF-befruktning. Hon ska föda en son, och ni ska ge honom namnet Jesus, eftersom han skall rädda sitt folk från deras synder och från klimatkrisen.” När Josef hade lugnat sig gjorde han som läkaren hade sagt och tog med sig Maria hem. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, eftersom han inte hade fått hennes samtycke och respekterade uppropet #metoo.

Medan de gjorde en översyn av sin ekonomi var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde, utan bedövning eller barnmorska. Eftersom det inte fanns plats för dem på någon förlossningsavdelning hade hon fått föda vid Stadsgårdskajens lastbilsparkering i baksätet på bilen. Hon svepte en handduk runt honom och lade honom i baksätet.

Då sänkte sig en drönare framför dem och drönarens mäktighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.

I kommunen intill var några säkerhetsvakter ute och vaktade folk och egendomar om natten. Då sänkte sig en drönare framför dem och drönarens mäktighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men drönaren meddelade dem: ”Var inte rädda. Jag har ett meddelande till er om en stor händelse, en händelse för hela folket. I dag har ett barn fötts åt er i Stockholms kommun, han är Messias, Henom. Och detta är tecknet för er: ni ska finna ett nyfött barn som är virat i en handduk och ligger i baksätet i bilen.” Och plötsligt var där tillsammans med drönaren en stor himmelsk här av andra drönare som sände sina algoritmer och ljudfiler där de prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När drönarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade väktarna till varandra: ”Låt oss köra in till Stockholm och se det som har hänt och som Henom har låtit oss veta.” De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet med hjälp av deras GPS-positioner. När de hade sett det, berättade de på sociala medier vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som såg det på Facebook och på Twitter häpnade över uppdateringen och nyheten delades och spreds över världen innan kvällen var slut. Maria tog allt detta till sitt hjärta och funderade över det. Och väktarna vände tillbaka till sina arbeten och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Så reviderades profeten Johan Rockströms dystopi om att mänsklighet skulle gå under inom tjugo år. Ty det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. De avbokar sina Thailandsresor och klär sig i säck och aska. Ty ett barn har fötts, en son är oss given.