Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Hyresgäströrelsen representerar inte alla hyresgäster

I Trollhättan finansierar det kommunala bostadsbolaget Hyresgästföreningens anställda och verksamhet. Kommunen menar att det handlar om att understödja hyresgästernas engagemang, men Hyresgästföreningen representerar bara sina egna medlemmar. Nu tvingas även boende som inte delar hyresgäströrelsens politiska agenda betala för den.

Medlem eller ej? Betalar gör de flesta hyresgäster ändå. Bild: I99pema/Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Hur allmännyttigt är ett bostadsbolag som står ett särintresse nära? Den frågan har Shorsh Ali från Trollhättan fått skäl att ställa sig.

Han bor i en lägenhet som förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Eidar. Efter en hyreskonflikt, där han med en namninsamling lyckades stoppa chockhöjda hyror vid totalrenovering, gjorde han det förbjudna: startade en konkurrerande hyresgästorganisation.

Läs reportaget: Han utmanar Hyresgästföreningens monopol

Plötsligt fick han inte längre låna kvarterslokalen som ägs av bostadsbolaget – den lokala hyresgästföreningen hanterade bokningarna. Och relationer som var betydligt djupare än några möten vid de årliga hyresförhandlingarna började utkristallisera sig mellan Eidar och Hyresgästföreningen.

Hur påverkar ett så utbrett samarbete mellan två förhandlingsparter egentligen hyresförhandlingarna?

Hyresgästföreningen, som står arbetarrörelsen nära, arrangerar aktiviteter för de boende, från resor till familjeläger, men det är bostadsbolaget Eidar som betalar. Föreningen har också en anställd verksamhetsutvecklare, som bland annat jobbar med att starta upp fler lokala hyresgästföreningar, men lönen betalas till fullo av det kommunala bostadsbolaget.

Det borde väcka frågor från såväl kommunpolitiker som från medlemmar i Hyresgästföreningen. Hur påverkar ett så utbrett samarbete mellan två förhandlingsparter egentligen hyresförhandlingarna?

Enligt Eidar handlar det om bostadssocialt arbete och att underlätta för hyresgästernas engagemang, men Hyresgästföreningen representerar sina medlemmar – inte alla hyresgäster. Boende som aktivt valt att inte lösa medlemskap har skäl att fråga sig: varför ska jag betala för anställda och verksamhet i en organisation som jag inte är en del av?

Det gäller särskilt boende i Trollhättans allmännytta, men frågan knyter också an till en sällan diskuterad ordning på hyresmarknaden, som berör grundläggande rättighetsfrågor som äganderätt och föreningsfrihet.

Nio av tio som bor i hyresrätt får i dag sin hyra förhandlad av Hyresgästföreningen och betalar då också en hyressättningsavgift till den. Avgiften redovisas sällan på hyresavin, men sedan 2011 är den tolv kronor per lägenhet och månad. Tre månader efter inflytt har hyresgäster rätt att säga upp sin avgift, men exemplet Trollhättan visar hur svårt det kan vara att göra det i praktiken.

FAKTA | Så säger du upp din hyressättningsavgift

Har det gått mer än tre månader sedan du flyttade in? Då kan du säga upp din månatliga avgift till Hyresgästföreningen.
1. Skriv ett mejl till din hyresvärd där du begär att inte längre omfattas av förhandlingsordningen. Lägenheter som inte omfattas av någon förhandlingsordning ska inte heller betala någon hyressättningsavgift.

2. Hyresvärden ska då ta bort förhandlingsklausulen i ditt hyreskontrakt och träffa ett nytt avtal där månadshyran också justeras ner med tolv kronor.

3. Om hyresvärden motsätter sig din begäran kan du ansöka hos hyresnämnden att inte längre omfattas av förhandlingsordningen.

Modellen påminner mycket om de granskningsavgifter som tidigare förekom i byggbranschen. En avgift på 1,5 procent av byggnadsarbetarnas löner togs ut och överfördes till facket i syfte att ge service åt de anställda. Efter 50 år skrotades systemet.

Äganderätten hade kränkts, konstaterade Europadomstolen i en dom som trädde i laga kraft i februari 2007 efter ett uppmärksammat fall, där byggarbetaren Tommy Evaldsson tillsammans med flera kollegor på LK Mässinteriör AB som inte var medlemmar i fackförbundet Byggnads, inte ville betala för dess tjänster.

På bostadsmarknaden är den snarlika ordningen med hyressättningsavgifter fortsatt en realitet som genererar intäkter på över 200 miljoner kronor om året till Hyresgästföreningen. Det är en viktig intäktskälla och motsvarar en fjärdedel av dess årsbudget.

Därför är det givetvis också i Hyresgästföreningens egenintresse att bostadsmarknaden aldrig blir en marknad bland andra. Genom systemet med kollektiva hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen fått en kombinerad roll av semi-offentlig hyresförhandlare och intresseorganisation för socialdemokratisk bostadspolitik. Med fri hyressättning hade dessa förhandlingar, som nästan alla hyresgäster betalar för, varit ett minne blott.

Hyresgästföreningen har givetvis all rätt att opinionsbilda för sin politiska plattform, men fler borde fråga sig: varför ska andra än dess medlemmar betala för det?

Läs granskningen av Eidar och Hyresgästföreningen i Trollhättan

Lyssna på Smedjanpodden om granskningen