Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Hultqvist trollar om LAS

Peter Hultqvist anklagar Moderaterna för att vilja reformera arbetsmarknaden på ”sovjetiskt manér” med mossiga högerkrav. Socialdemokraternas egna försök att konservera 70-talets arbetsrättslagstiftning är dock inte direkt avantgarde.

Bild: James N Mattis. (CC BY 2.0)

I Aftonbladet anklagar försvarsminister Peter Hultqvist Moderaterna för att ”överideologisera näringslivsintressen” och på ”sovjetiskt manér” vilja reformera arbetsmarknaden.

Han drar in hela artilleriet och det är ingen stringent argumentation han bjuder på. Att Moderaterna vill reformera LAS är förfärligt eftersom det innebär mindre statlig reglering av arbetsmarknaden. Samtidigt är det sovjetiskt av partiet att vilja lagstifta om minimilöner, eftersom staten då blandas in.

Att Hultqvist inte verkar se Sovjet som en samhällelig förebild är visserligen betryggande. Å andra sidan är texten ett skolboksexempel i trollning, skriven av en person som kanske mer än någon annan borde höja sig över nivån i rådande debattklimat.

I texten lovar försvarsministern ett ”race to the bottom”, om Moderaterna får ändra LAS, med dumpning av löner och villkor, ökande fattigdom och cementerade klassklyftor. Det är knappast arbetslösa personer i utsatta områden han vänder sig till här. Vänstern pratar gärna om fattigdom och att ojämlikheten ökar i Sverige, men ogärna om att det beror på att utrikes födda inte kommer in på arbetsmarknaden.

S strategi är att elda på de privilegierade gruppernas rädsla, dels för att locka röster, dels för att befästa fackets makt.

Att som S vilja konservera 70-talets arbetsrättslagstiftning kan dock knappast kallas avantgarde.

I verkligheten finns inte många fördelar med LAS. Forskning visar att lagen hindrar de mest utsatta på arbetsmarknaden från att få ett jobb, eftersom risken blir hög för arbetsgivaren att anställa dem. Effekten blir att ”insiders” förhandlingsposition stärks, vilket driver upp lönerna och gör det ännu svårare för svagare grupper att komma in på arbetsmarknaden. Är det något som cementerar klassklyftor är det alltså LAS.

Dessutom verkar inte heller ett strikt anställningsskydd göra att de som har ett jobb känner sig trygga. Sannolikt beror det på svårigheterna att få ett nytt jobb om man blir av med det gamla. Att människor inte vågar byta jobb leder naturligtvis också till att många stannar kvar på arbetsplatser där de inte känner sig säkra.

En ytterligare källa till otrygghet är att LAS skyddar anställda som beter sig illa. Det är inte saklig grund för avsked eller uppsägning om någon begått och alltså blivit dömd för våldtäkt utanför jobbet. Även om brottet riktats mot arbetskollegor kan det om det var för lång tid sedan brottet begicks saknas saklig grund för avsked eller uppsägning.

Hultqvist kallar Moderaternas politik för ”gamla mossiga högerkrav som överlevt sig själva”. Att som S vilja konservera 70-talets arbetsrättslagstiftning kan dock knappast kallas avantgarde.

Det är en dålig idé att lagstifta om minimilöner, men att reformera LAS är en jämlikhetsreform. Det är att stå upp för företagare och anställda, men framför allt för de utsatta grupper som vänstern idag tvingar till utanförskap, fattigdom och bidragsberoende.