Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Hellre öl i mataffären än alkoglass på Systembolaget

Alkoglassutredningen tycker att alkoholhaltig glass ska regleras på samma sätt som alkohol. Regeringen vill ge Systembolaget monopol på den femprocentiga glassen, men vill man harmonisera lagstiftningen borde man låta mataffärerna sälja starköl, inte förbjuda dem att sälja alkoglass.

Sommaren 2016 började media uppmärksamma samhällsproblemet alkoglass: att vuxna människor kan köpa femprocentig isglass med smak av populära drinkar i vanliga affärer.

IOGT-NTO startade en namninsamling mot fenomenet, som drygt 3 600 personer – eller 0,04 procent av befolkningen – skrev under. ”Tusentals protesterar mot alkoglass”, var TT:s rubrik, och folkhälsoministern tillsatte en omedelbar utredning i syfte att avlägsna glassarna från hyllorna.

I går kom utredningens delbetänkande, som föga överraskande föreslår att Systembolaget får monopol även på försäljning av alkoglass. För folkhälsans och barnens skull.

– [Det är] rimligt att vi har samma typ av regler för försäljning av exempelvis alkoglass som för annan alkoholhaltig dryck, kommenterade Annika Strandhäll, som för närvarande ansvarar för folkhälsoområdet.

Visst kan man tycka att alkoglass och alkoholhaltig dryck bör regleras på samma sätt. Men det innebär inte att alkoglass bör förbjudas i mataffärer och monopoliseras av staten.

En vacker dag måste Sveriges regering och riksdag börja behandla sina vuxna medborgare som vuxna människor.

Systembolaget fungerar dåligt. Marknaden för smugglad alkohol blomstrar, och trots försäljningsmonopolet kommer inte ens två tredjedelar av den alkohol som konsumeras i Sverige från bolaget. Vid EU-inträdet avlägsnades fem av sex alkoholmonopol, och även om alkoholkonsumtionen ökade ett tag har trenden vänt för längesedan.

Bolagets bästa argument för sin egen existens är att det räddar 2 000 liv om året, en siffra som vid närmare granskning visar sig sakna seriös vetenskaplig grund.

Däremot har försäljningen av alkoglass i vanliga affärer inte givit upphov till ens en smula av det kaos IOGT-NTO väntade sig. Det strömmar inte in rapporter om minderåriga som hittats svårt isglasspåverkade bakom snabbköpet. Det kommer inga nyktra alkoholister till skolorna och berättar om hur allt började med en Piggelin, sedan gick han vidare till starkare grejer.

En vacker dag måste Sveriges regering och riksdag börja behandla sina vuxna medborgare som vuxna människor och låta dem köpa sin öl – och sin glass, alkoholhaltig eller inte – i en normal affär. Våra politiker beter sig som överbeskyddande föräldrar som vägrar acceptera att deras 40-åriga barn faktiskt blivit vuxna.

Ska man harmonisera lagstiftningen för alkoglass med lagstiftningen för lika starka drycker, borde man tillåta mataffärer att sälja öl, inte förbjuda dem från att sälja alkoglass.