Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ge inte nazister livsluft i demokratin

Det är fel att tillåta Nordiska Motståndsrörelsen att medverka under Almedalsveckan. Men det är inte första gången svensk offentlighet visar en anmärkningsvärd tolerans mot nazister, skriver Andreas Johansson Heinö.

Om mindre än två veckor inleds Almedalsveckan som i år är förstärkt med nazister. Under tre dagar i slutet av veckan kommer Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) medverka med tält, flygblad och torgmöten i Visby. Att arrangörerna till sist valde att inte inkludera NMR i det officiella programmet spelar mindre roll eftersom polisen godkänt att de kan hyra mark. För besökarna riskerar nazisterna framstå som en del av den politiska mångfald Almedalsveckan bjuder på.

Det är lika delar en osmaklig provokation och ett reellt säkerhetshot. Organiserade nazister är per definition ett hot mot andra människor. Det är därför fullt förståeligt att organisationer som RFSL väljer att ställa in stora delar av sin medverkan. Det är mindre förståeligt att ansvariga myndigheter och arrangörer inte har förmått sätta stopp.

Organiserade nazister är per definition ett hot mot andra människor.

Tyvärr är det inte första gången svensk offentlighet visar en anmärkningsvärd tolerans inför just nazism. Våren 2014 argumenterade Skolverket för att Svenskarnas Parti – ett numera nedlagt nazistiskt parti – hade samma rätt att besöka skolor som alla andra partier. Skolverkets jurister backades upp av justitiekanslern som menade att lagen inte gav utrymme för någon som helst särbehandling av nazister; om en rektor säger ja till politiska partier måste det gälla alla. Även nazister.

Tyvärr är det inte första gången svensk offentlighet visar en anmärkningsvärd tolerans inför just nazism.

Denna barocka tolkning av grundlagens krav på opartiskhet har återkommit även under våren från Visby. Initialt menade Almedalsveckans projektledare Mia Stuhre att hon inte hade någon möjlighet att behandla NMR annorlunda än andra ansökningar. Som om opartiskhet förutsatte total relativism.

Men naturligtvis är det tvärtom. Det är inte ”opartiskt” att välkomna nazister på samma villkor som centerpartister. Det är bara dumt. Hela poängen med en demokrati är att nazister ska behandlas annorlunda. Demokratin är ingen neutral spelplan, den förutsätter gränser.

Det är möjligt att NMR gynnas av att extremism-epitet använts mycket frikostigt i svensk debatt under flera år. Kanske har vi helt enkelt blivit avtrubbade. Oförmågan att skilja stort från smått och den vårdslösa användningen av fascism- och nazismbegreppen har gjort att vi inte reagerar tillräckligt starkt när vi nu är på väg att ställas öga mot öga med verkliga nazister.

Det går heller inte att utesluta att NMR inte tas på allvar till följd av hur media agerat tidigare. Under 2014 fick Svenskarnas Parti en enastående medial utdelning. Det publicerades tusentals artiklar om partiet – mer än om exempelvis Piratpartiet, och detta samtidigt som det var valkampanj till Europaparlamentet där Piratpartiet var representerade – och partiets mobilisering och chanser spelades upp långt bortom vad som fanns belägg för.

Oförmågan att inse vidden av SMR:s vidrighet speglas även i naiva uppmaningar till samtal. Mia Stuhre har uppmanat till ”dialog” med NMR och varnat för ”förutfattade meningar”. Sydsvenskans politiska redaktör Heidi Avellan har förordat att även nazister ska bemötas i vanlig debatt: ”Också bruna åsikter kan och ska bemötas med argument. Ord med ord.”

Oförmågan att inse vidden av SMR:s vidrighet speglas även i naiva uppmaningar till samtal.

Som Sakine Madon skriver kan det möjligen finnas ett värde i att ”extremister och idioter yttrar sig”. Men glöm då inte bort att vi faktiskt inte pratar om idioter utan om organiserade nazister. Människor med resurser, som av taktiska skäl bildat en ”politisk gren” som komplement till sina terrornätverk.

Den som tvivlar kan ta del av organisationens egen kommunikation. På Nordfronts hemsida svarar NMR:s ledare Simon Lindberg på frågan om medverkan i Almedalen innebär att Motståndsrörelsen nu ska bli ”’politiker’ med kavajer, öronsnäckor och hundraprocentigt fokus på parlamentarism”:

– Ni kan vara helt lugna för att så inte blir fallet. Vi kommer att göra Almedalen på Motståndsrörelsens vis!

Nazister är ett ämne för historieundervisning och säkerhetspolis, inte ett komplement till samhällsdebatten. Ge dem ingen livsluft i demokratin. Debattera inte med dem. Relativisera aldrig.

Här finns inget – absolut inget – som vi ska försöka förstå.