Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Agnes Karnatz: Gärna semester, men först en rejäl ändtarmsoperation

Skidsemester eller ändtarmsoperation? Det ena låter onekligen mer lockande än det andra. Men för den som är i behov av en operation borde valet ändå falla på ett vårdbesök. Dessvärre anser alltför många att deras nöjen är så viktiga att bortslösade vårdresurser är en rimlig uppoffring från skattebetalarnas sida.

Operationer som avbokas med kort varsel blir en allt större kostnad för vården. Och oftast är det patienterna som felar. 2017 var det knappt 3 000 operationer som inte blev av på grund av att patienten avbokade sent, eller helt enkelt inte dök upp. Då blir det också svårt att hinna planera in någon annan på samma tid. Och det hela mynnar ut i en outnyttjad vårdsal som ändå kostar 12 000 kronor i timmen, samtidigt som många patienter väntar i de långa operationsköerna.

Visst kan oförutsedda händelser som sjukdom tvinga fram en avbokning, men en studie av Kirurgkliniken i Mora visar att förvånansvärt många anger ”fritidsaktivitet” som orsak. Under ett år blev 13 procent av operationerna strukna, och allra vanligast var att patienterna själva hade avbokat. Beskedet kom oftast en vecka innan ingreppet, men ibland så sent som samma dag. Vid sidan av sjukdom och arbete var jakt, skidåkning och utlandsresa vanliga orsaker.

Att många patienter faktiskt är ärliga med att de väljer nöjen före operation är visserligen mer rättvisande för statistiken, även om det naturligtvis också kan finnas de som anger ”sjukdom” när den egentliga orsaken är skidsemester. Men ärligheten tyder också på att personerna i fråga inte ens skäms över sina prioriteringar. Det borde de göra, med tanke på de besvär och kostnader de orsakar vården.

Men ärligheten tyder också på att personerna i fråga inte ens skäms över sina prioriteringar.

Visst är det förståeligt att många inte vill stanna hemma från en utlandsresa på grund av en operationstid. Men med den prioriteringen följer också ett ansvar att åtminstone avboka i tid – det vill säga mer än en vecka i förväg. Även relativt enkel dagkirurgi, vid exempelvis bråck eller ändtarmsbesvär, har sina kostnader då operationssalen står tom. Just operationer är svåra att med kort varsel överlåta till någon annan. En avbokad operation blir på så vis en förlust som drabbar långt fler än patienten själv.

Bristen på respekt för det offentligas resurser förekommer inte bara inom vården. Samma mentalitet ligger antagligen bakom föräldrars agerande då de tar med sina barn på semesterresor vid sidan om skolloven. Flera skolor, bland annat i Uppsala, har de senaste åren vittnat om att detta sker allt oftare, trots att skolan sagt nej till ledighet för eleven. Och ett nej har ofta rimlig grund – det kan till exempel vara för att eleven redan redan varit ledig långa perioder, eller för att han eller hon helt enkelt har svårt att nå målen och därför inte har råd att missa lektioner.

Det egna barnets missade utbildningstillfällen struntar många föräldrar uppenbarligen i, men även här gäller det att tänka utanför den egna planeringsboxen. En elev som missar lektioner eller provtillfällen måste i många fall ta igen dem i efterhand. Det kräver i sin tur extra resurser av skolan, då läraren till exempel måste lägga tid på att enskilt undervisa en elev.

En avbokad operation blir på så vis en förlust som drabbar långt fler än patienten själv.

Det kan vara nog så frustrerande när ett vårdbesök och en fritidsaktivitet krockar i kalendern, eller när semesterresan inte kunde ske under skollovet. Även den som inte har full förståelse för vårdens merkostnader borde dock inse att det blir enklast för alla parter om man avbokar i god tid. På samma sätt borde föräldrar som är i planeringsfasen för en semesterresa se till att först kontrollera om barnet kan vara ledigt från skolan. Annars är risken att valet står mellan bortkastade pengar på en redan betald semester, och att helt enkelt ljuga för skolan och sjukanmäla eleven.

Vad som i varje enskilt fall orsakar avbokningar och olovliga semesterresor under skolterminerna varierar. Att patienter uteblir från operationer kan bero på att de upplever att besvären har avtagit, eller att de helt enkelt har glömt bort sin bokade tid. Från skolor vittnar personal om direkt trotsighet från föräldrar, som efter nekad ledighet för barnet tydligt meddelar att de kommer att åka ändå. Lärare bedömer att föräldrarna vill visa att de har mer makt över sina barn än vad skolan har.

Det verkar onekligen som att förklaringen inte ligger i en direkt avsikt att förstöra för andra, utan helt enkelt i ren självupptagenhet och tanklöshet. Det är dock ingen ursäkt. Att tro att ens eget höga nöje är en rimlig anledning att avstå det man alla andra dagar i veckan vill ha är respektlöst.

Att vården, skolan och andra offentliga verksamheter har brister innebär inte att ansvar blir mindre för de som använder dem. När den privata planeringen av nöjen får gå före att över huvud taget respektera sådant som finansieras via skattsedeln blir det i slutändan dyrare för alla. Vuxna människor borde begripa att allt har en kostnad, även i den skattefinansierade verksamheten.