Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Det är dyrt för skattebetalaren att få rätt mot staten

Att staten kan driva komplicerade processer mot småföretagare och enskilda utan ens behöva betala advokatnotan vid förlust är inte rimligt, skriver Carl Göransson, VD för Rättvis skatteprocess.

Är du en av dem som godkänner din deklaration genom ett enkelt knapptryck? Då är du inte ensam, och troligtvis är din bild att skatteuttaget sker rättssäkerhet och rättvist – en uppfattning du delar med stora delar av svenska folket. Tyvärr är det en bild som inte är helt sann.

Dagligen hamnar småföretagare och privatpersoner i kläm i skatteförfarandet. Ibland beror det på att de gjort fel, men alltför ofta handlar det om vantolkade regler, fel i handläggningen hos Skatteverket eller otydlig domstolspraxis. Konsekvenserna för de enskilda blir inte sällan ödesdigra. Personliga konkurser är inte ovanliga.

Detta kontrasterar mot många svenskars uppfattning kring skatteuttaget. Skatteverket är en av de myndigheter som får högst poäng när förtroendet för svenska myndigheter mäts av olika opinionsinstitut. Det är inte oförtjänt. Myndigheten har genom digitalisering förenklat ett komplicerat deklarationsförfarande. Dessutom finns skatteupplysningen dit allmänheten kan ringa för att få svar kring skatterelaterade frågor. Det är på många sätt lättare att vara skattebetalare i Sverige i dag än det var förr.

Men trots att Skatteverket de senaste åren gjort en lång resa finns fortfarande mycket övrigt att önska när det kommer till rättssäkerheten i skatteförfarandet, vilket i sig är en större fråga än bara myndigheten. Problemet är flera:

Balansen mellan Skatteverket och den enskilda är ojämn. Myndigheten har i det närmaste obegränsat med resurser till sitt förfogande. Det är en förutsättning som den som utreds av myndigheten inte delar. För trots att konsekvenserna av Skatteverkets beslut kan vara en mångmiljonskuld för den enskilde – dessutom med straffskatt – får man inte hjälp med ombud i skattemål. Mot statens jurister ska den enskilde klara sig själv.

Begränsad ersättning vid vinst mot Skatteverket. Som ersättningsreglerna är konstruerade i dag får du inte full ersättning för dina rättegångskostnader vid en vinst mot Skatteverket. I snitt får man 49 procent vid hel eller delvis vinst mot myndigheten – men det kan vara ännu lägre än så.

En person jag träffat krävdes på över 40 miljoner kronor av staten och vann helt i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Skatteverket fick inte en krona. Själv hade han haft kostnader på över en miljon för den komplicerade processen, men fick bara täckning för 9 procent av utgifterna.

Orättvisa anståndsregler. Det finns möjlighet att begära anstånd med att betala en skatteskuld tills dess att frågan är slutgiltigt avgjord. Oftast kan man få vänta med att betala en överklagad skatteskuld till dess att förvaltningsrätten testat frågan. Efter det ges sällan undantag, även om domen överklagats till kammarrätten och frågan således inte är slutgiltigt avgjord.

Ett exempel från verkligheten är mannen som förlorade mot Skatteverket i förvaltningsrätten och inte beviljades anstånd med betalningen, trots att domen överklagats. Medan förhandlingarna i kammarrätten pågick lade staten genom Kronofogden ut hans lägenhet till försäljning för att täcka skatteskulden. När han sedan vann fullt ut i kammarrätten och skatteskulden skrevs ner till noll var lägenheten redan såld. Han fick tillbaka försäljningssumman i handen – med avdrag för reavinstskatten.

Skatteverket tar emellanåt partsställning redan på utredningsstadiet. Flera tidigare Skatteverksjurister jag träffat berättar hur man på myndigheten i vissa fall tar så kallad partsställning redan på utredningsstadiet. Det innebär att i den fas där myndigheten objektivt ska kartlägga förutsättningarna i ett enskilt fall har handläggare redan bestämt sig för att personen som utreds har smitit från skatten. Det är särskilt problematiskt för den som inte har råd med advokathjälp och inte kan försvara sig.

Våra klienter Paul och Pascale råkade ut för just detta. Skatteverkets handläggare ringde runt till grannar och bekanta – till och med kommunen fick ett samtal från myndigheten – i jakt på bevis, vilket bidrog till ryktesspridning på orten. Anklagelserna om att Paul använt osanna fakturor för att skattefuska var dock osanna, så myndigheten fick backa från sina anklagelser efter ett par års utredning.

En tredjedel av förvaltningsrätterna saknar tillräcklig skattespecialisering. Skatterätten är komplex och det krävs kunniga domare för att rättstillämpningen ska vara enhetlig. I teorin ska man inte kunna få olika utgångar i en dom beroende på var man bor i landet. Därför är det skrämmande läsning att ta del av den statliga utredning som för ett par år sedan kartlade förvaltningsrätternas förmåga att döma i skattemål. Den fann att en tredjedel av förvaltningsrätterna saknade tillräckliga underlag av skattemål för att kunna hålla en tillfredsställande skattekompetens. Så ska du bråka med Skatteverket bör du fundera igenom var i landet du bosätter dig.

Att staten kan driva komplicerade processer mot småföretagare och enskilda utan ens behöva betala advokatnotan vid en förlust är inte rimligt. Rådande ordning är oacceptabel. Därför är det också synd att frågan om skatter och rättssäkerhet så länge gått under radarn för merparten av den svenska befolkningen.

Carl Göransson, VD, Rättvis skatteprocess