Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Stoppa diktaturfinansieringen

Svenska lärosäten har i flera fall tagit emot donationer från och inlett samarbeten med regimer som kränker mänskliga rättigheter, begränsar den fria forskningen, fängslar oppositionella och underkuvar yttrandefriheten. Lärosätena bör omgående ta initiativ till etiska riktlinjer för mottagande av stöd från auktoritära stater, skriver Daniel Schatz.

Luleå tekniska universitet. Foto: Till Westermayer/Flickr

Samtidigt som Säkerhetspolisen i sin senaste årsbok varnar för att icke-demokratiska stater bedriver underrättelseverksamhet riktad mot svensk forskning, har samma stater försökt köpa sig inflytande vid svenska universitet. De finansiella donationerna från regimer som gjort sig skyldiga till systematiska brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna, hotar även den akademiska friheten.

Ett flertal Konfuciusinstitut, som verkar för att främja studier av det kinesiska språket och kulturen, öppnades vid Stockholms universitet, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola och Luleå tekniska universitet under 2005–2012. Instituten – delfinansierade av Kina och integrerade vid de svenska universiteten – hade sitt huvudkontor i Peking. Trots att de ansåg sig vara fristående från den kinesiska staten, lydde de under överseende av det kinesiska kommunistpartiets regeringskontrollerade organ för undervisning i kinesiska utomlands.

Beroendeförhållandet ledde till att diskussion kring massakern vid Himmelska fridens torg bannlystes.

Konfuciusinstituten fick snabbt kritik för att hota den akademiska friheten, eftersom den kinesiska staten försåg dem med såväl lärare som utbildningsmaterial. Beroendeförhållandet ledde till att diskussion kring känsliga ämnen som Tibet eller massakern vid Himmelska fridens torg bannlystes. Det sista av dessa institut, i Luleå, stängdes så sent som förra året ner efter återkommande kritik.

Detta är inte första gången svenska universitet mottagit donationer från icke-demokratiska stater. Forskare vid Uppsala universitet mottog under 1980-talet bidrag från Muammar Gadaffis styre i Libyen. Enligt den tidigare rektorn vid universitet Martin H:son Holmdahl, kanaliserades donationerna till professorn i religionshistoria, Jan Bergman, som år 1989 blev föremål för kritik då han i den så kallade Radio Islam-rättegången vittnade till stöd för Ahmed Rami som dömdes för hets mot folkgrupp.

Förra rektorn gjorde gällande att bidragen bekostade resor till Mellanöstern och hyreskostnader för ett särskilt Gaddafirum på Uppsala slott. Holmdahl, som med rätta var kritisk till anslagen, beskrev hur rummet var fyllt till bristningsgränsen av bokhyllor med den llibyska despotens propagandaskrift ”Den gröna boken – lösningen på demokratins problem”.

De utgör en potentiell säkerhetsrisk.

Högskolelagen slår fast att svenska utbildningar ska vila på vetenskaplig grund, värna vetenskapens trovärdighet och vara förankrade i demokratiska värderingar. Samarbeten med regimer som kränker mänskliga rättigheter, begränsar den fria forskningen, fängslar oppositionella och underkuvar yttrandefriheten främjar knappast dessa principer. Därtill utgör de en potentiell säkerhetsrisk.

Sveriges universitet bör omgående ta initiativ till etiska riktlinjer som, i enlighet med högskolelagen, skyddar det akademiska oberoendet genom att reglera donationer från auktoritära och totalitära stater. I grunden handlar forskares och utbildningsväsendets – liksom övriga samhällets – ställningstaganden i dessa avgörande frågor om att värna frihetens, demokratins och det öppna samhällets värderingar.