Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Svensk media låter Trump sätta dagordningen

Frågan om återvändande IS-terrorister har länge pockat på uppmärksamhet, men det var först när Donald Trump twittrade om den som svenska medier började uppmärksamma frågan. Det är långt ifrån det första exemplet på när media låter USA:s president sätta dagordningen.

Bild: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0).

Efter att USA:s president Donald Trump i förra månaden twittrade att Europas länder måste ta sitt ansvar och ta tillbaka sina IS-terrorister har pressarna gått varma. Journalister har åkt till Syrien för att intervjua tillfångatagna IS-medlemmar. Hemmavid har journalister, jurister och politiker dagligen tagit plats i media för att resonera kring detta etiska dilemma. Men varför har inte frågan om hemvändande IS-terrorister diskuterats på bred front tidigare?

I flera år har kurdiska styrkor i Syrien vädjat till länder världen över att ta tillbaka sina IS-terrorister för att ställa dem inför rätta, och varnat för konsekvensen av att dessa individer kommer ta sig hem på egen hand om detta inte görs. De diskuterade frågan om att ta tillbaka IS-terrorister med riksdagens partier redan 2017, men ingenting hände.

I ett SVT-inslag från januari 2018 intervjuades en representant för den dominerande styrkan i den USA-stödda alliansen SDF (Syriska demokratiska styrkorna). Där framgick att SDF drev ett aktivt arbete för att världens länder skulle ta tillbaka och lagföra sina medborgare och IS-terrorister, då Syrien inte klarade detta på egen hand. Därefter, under drygt ett års tid från januari 2018 till februari 2019 gjorde SVT nio inslag i ämnet om återvändande IS-terrorister. På en månad, från och med den 19 februari, har denna typ av inslag från SVT närapå tredubblats.

Trump twittrade på söndagen den 17 februari:

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!

Plötsligt kom frågan om hemvändande IS-terrorister på medias prioriterade lista och då under den första veckan med tydliga återkopplingar till Trumps tweet.

DN skrev bland annat att europeiska länder länge brottats med frågan om återvändare men att detta ytterligare sattes på sin spets av Trumps tweet. SVT konstaterade att Trumps inspel utlöste den debatt som nu följt. Även SR inleder flertalet av sina inslag under den första veckan med att USA och Trump nu sätter press på Europas länder. Aftonbladet skrev den 18:e februari att Trump upprepat en gammal vädjan om att Europa måste ta tillbaka sina medborgare som tillfångatagits misstänkta för att ha stridit med IS.

En sökning i retrievers mediearkiv, på orden ”IS återvändare”, visar att det under februari månad publicerades 304 artiklar, 14 av dessa publicerades före den 17 februari. I mars är siffran över 900. Detta kan jämföras med januari månad på totalt 18 publiceringar, eller hela 2018 med 566 publiceringar. Trenden är med andra ord tydlig.

Ändå var det först när Trump riktade sitt fokus mot problemet som svenska medier vaknade.

Givet den mediala bomb som bevisligen slog ner med Trumps tweet fanns där ett uppenbart medialt intresse att diskutera Sveriges ansvar för hemvändande IS-terrorister. Dessutom har frågan tagits upp i riksdagen och representanter från SDF har arbetat aktivt i åratal för att påverka Sverige om att ta hem och lagföra dessa individer. Ändå var det först när Trump riktade sitt fokus mot problemet som svenska medier vaknade.

Detta är långt ifrån första gången då Trumps utspel också delas av den svenska pressen. Näringslivets medieinstitut har nyligen konstaterat att Trump sätter agendan även i rapporteringen om bolagsskatten. Syftet med den granskningen var att skildra hur svensk media beskrev bolagsskatten. Helt oväntat blev dock det vanligaste perspektivet i svensk media bolagsskatten ur ett amerikanskt sammanhang, och då i samtliga fall kopplat till Donald Trump.

Nog för att USA är en viktig ekonomi, men det Trumpfokus som media har står inte i relation till hans inflytande. Journalister kan helt enkelt inte avstå från att publicera detta Twitter-flöde. Lidande blir den samhällsintresserade medborgaren som tar del av journalistiken i hopp om att få relevanta nyheter i ett svenskt sammanhang, men där dessa inte längre är medias första prioritet.

Kanske hade en annan medial dagordning bidragit till att debatten om IS-återvändare förts redan 2017, och troligtvis hade en sådan diskussion gjort oss bättre rustade för vad vi nu ställs inför.

Donald Trump tycks för media vara likt en lägereld: fascinerande, farlig, förödande för vidvinkelseendet och omöjlig att slita blicken ifrån.