Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Miljöpartiets etanolpolitik är ohållbar

Svenska politiker har redan en gång lockat bilförare att välja etanol, bara för att sedan chockhöja bränslekostnaderna. Nu föreslår Miljöpartiet en politik som skulle innebära en upprepning av misstaget. MP:s inkonsekventa politik skadar svenska bilister och företag, och urholkar dessutom förtroendet för miljöpolitiken, skriver journaliststudenten Victoria Bäck.

Svensk miljöpolitik i dag är en konsekvens av våra politikers besatthet av att ligga i framkant i klimatdebatten. Tyvärr är det ofta en kortsiktig ambition, snarare driven av klimatångest som en yttring av den goda svenskens lidande samvete, än driven av logik och sunt förnuft.

Nu vill till exempel Miljöpartiet driva igenom förslaget att tilldela en bonus på hälften av kostnaden, dock maximalt 5 000 kronor, till den som konverterar sin bensinbil till etanoldrift. 2010-talets etanolskandal, förorsakad av Miljöpartiets initiativ att slå ut fossila bränslen till förmån för E85, är dock fortfarande ett öppet sår för svenska bilister. Och redan nästa år kommer etanolbränslet att börja beskattas igen, när Sveriges undantag från EU:s skatteregler upphör. Risken är att bilister ännu en gång lockas att välja etanol med ekonomiska incitament, bara för att se etanolpriserna stegras. 

Politikerna ansåg sig ha facit i hand i början på 2000-talet. Biodrivmedlet etanol förväntades bli det fossilfria bränsle som Sveriges fordonsflotta skulle tankas med, och den dåvarande regeringen gjorde allt i sin makt för att styra samhällets medborgare och landets infrastruktur i denna riktning. Tekniken för framställning av E85 visade sig dock bristfällig ur miljösynpunkt, vilket föranledde statens senare chockhöjning av drivmedlets pris. Detta urholkade etanolbilarnas andrahandsvärde, och plötsligt gick E85 från att vara förmånsbaserat och skattefritt till att bli det dyraste bränslet på marknaden.

Det ihåliga löftet brännmärkte etanolen. I dag är E85, efter att det blev skattebefriat igen 2018, det billigaste bränslet på marknaden (i snitt drygt tre kronor billigare än bensin) och, med en ny raffinerad framställningsteknik, miljövänligt. Ändå väljer många som kör etanolbil i dag att tanka med bensin, en nödlösning som fungerar på kort sikt, men det är knappast därför man investerar i en etanolbil. Marknaden är så gott som död. Samtidigt exporterar Sverige högkvalitativ etanol till Tyskland, som tillsammans med många andra länder har lyckats göra etanolen till ett ekonomiskt legitimt alternativ.

Gustav Melin, VD för Svenska Bioenergiföreningen, säger till Sveriges Radio att oklara politiska signaler har lett till nedmontering av svensk infrastruktur för E85. Mindre svenska fabriker exporterar etanol till Tyskland samtidigt som Sverige importerar etanol från bland annat Brasilien. Större etanolföretag avskräcks från att etablera sig på svensk marknad vilket har lett till det skeva förhållandet mellan export och import. 

Som svensk miljöpolitik ser ut i dag skjuter den sig själv i foten när svenskarnas tilltro till miljöpolitik går förlorad.

Etanolmarknaden är svag, den sociala acceptansen för bränslet är låg och förutsättningar för produktion nedmonteras. Trots det vill Miljöpartiet nu initiera ett etanoluppsving i sin strävan efter att göra Sverige fossilfritt till 2030. Förslaget är ett bidrag för etanolkonvertering, men idén är förhastad. Anledningen till att svenska företag har kunnat sälja E85 skattefritt beror på ett undantag från EU. Regeln är att alla EU-länder måste beskatta drivmedel som konkurrerar med livsmedelsmarknaden, vilket etanolen gör eftersom den framställs ur bland annat vete. Sveriges undantag från detta gäller fram till 1 december 2020, och kommer inte förnyas. Det har heller inte gjorts en anmälan för förlängning av undantaget vilket indikerar ännu ett flyktigt etanollyft.

I stället för att använda omfattande skattereduktioner och -påslag, som bonus malus, borde regeringen låta politiska krav på miljövänliga drivmedel styra marknaden. I Tyskland har man till exempel valt att implementera krav på hur mycket koldioxidutsläpp som tillverkningen av dessa drivmedel får producera. Det är ett unikt system som har bidragit till att göra etanolmarknaden fruktsam. Det är alltså mer gynnsamt att skapa förutsättningar att tanka E85 på ett konsekvent vis än att låta klimathetsiga politiker skapa oklara incitament på en inkompetent grund. Som svensk miljöpolitik ser ut i dag skadar den inte bara ekonomisk tillväxt, den skjuter också sig själv i foten när svenskarnas tilltro till miljöpolitik går förlorad.

Det är dags att slopa den heliga svenska självbilden av pionjärskap och våga lära sig av andra länder. Det finns mycket som kan tillföras på etanolmarknaden i form av att introducera etanolblandade bensinformer som E10, E15 och E20 vilka återfinns i många andra länder. Dessutom bör politiker skapa förutsättningar för företag att etablera sig på etanolmarknaden och stötta forskningen kring framställning av etanol på grödor som inte konkurrerar med livsmedel såsom halm och spån. Allt Miljöpartiet skapar förutsättningar för genom att trasa sönder potentialen för etanolen, är luftslott.

Tidens flyktighet gör att vi kan förlåta det mesta, men Miljöpartiets ansvarslösa politik får mig att undra hur vi kan tillåta att infinna oss i denna pinsamma upprepning. Det är dags att lämna stafettpinnen till politiker som är i stånd att ta långsiktiga beslut, i stället för att låta sig styras av klimatalarmism. Etanolen är varken vår profetia eller sorgebarn, men det skulle kunna bli ett gynnsamt bidrag till en värdig miljöpolitik.