Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Artificiell intelligens kan bli ett hot mot privatlivet

Artificiell intelligens kan se på människors ansikten vilken sexualiet de har. Det skapar hittills oanade möjligheter att förfölja och förtrycka sexuella minoriteter. Den sortens AI är ett verktyg mänskligheten inte bör ha.

En människas sexualitet angår ingen annan. Ändå är det något andra människor ständigt lägger sig i. I 70 av världens 193 länder har staten tagit sig rätten att förbjuda män att ha sex med andra män, och i 44 länder är det olagligt för kvinnor att ha sex med kvinnor. I flera länder finns dödstraff i straffskalan; i ännu fler länder är hatbrott vanligt förekommande.

Visserligen har utvecklingen i stora drag gått mot mindre förtryck på sistone, men den positiva utvecklingen är ingen självklarhet. I Tchad, där sex mellan personer av samma kön tidigare var lagligt, kriminaliserades det 2017. Den som känner sig attraherad av en person av samma kön i Tchad riskerar nu 20 års fängelse. Samtidigt har det i Sverige, där det i offentligheten snarare är positivt än negativt att tillhöra en sexuell minoritet, uppstått parallella samhällen där det öppna hatet mot HBTQ-personer tvingar dem att hemlighålla sin sexualitet.

Med andra ord: Att samhället blir mer och mer tolerant är allt annat än självklart. Därför är det desto obehagligare att den tekniska utvecklingen, som till skillnad från mänskliga samhällen ständigt rör sig framåt, nu har givit intoleranta människor hittills oanade möjligheter.

Michal Kosinski och Yilun Wang, forskare vid Stanford University i USA, har lärt artificiell intelligens att se på människors ansikten vilken sexualitet de har. Artificiell intelligens innebär att maskiner kan tänka och angripa frågeställningar på samma sätt som människor, men ofta effektivare. Genom att utnyttja den artificiella intelligensens förmåga att skumma igenom ett oändligt antal bilder av ansikten har de lärt den att se på människor om de är homosexuella eller heterosexuella. Kosinski och Wang tror det kan ha att göra med att exponeringen för hormoner i livmodern både kan påverka ansiktsstrukturen och sexualiteten.

Denna AI-”gaydar”, som den skämtsamt har kallats, kan säkert vara till nytta i dejtingvärlden, i den mån personer fortfarande träffas för första gången i verkliga livet. När man inleder app-romanser är sexuell läggning redan förinprogrammerad i systemet.

Man behöver inte ha George Orwells fantasi för att förstå vilka hittills oanade möjligheter den här sortens teknik skapar för totalitära regimer världen över.

Men den kan också vara till nytta för personer med sämre intentioner. Det vore exempelvis inte trevligt att se en AI-gaydar i händerna på saudiarabiska fanatiker som anser att homosexuella förtjänar att dö. Inte heller på den kinesiska kommunistregimen, som straffar personer vars ”sociala kreditvärde” är för lågt enligt övervakningsapparaten. Visserligen slutade Kina betrakta homosexualitet som en sjukdom 2001, men det är vanligt att homosexuella pressas att gifta sig med någon av motsatt kön, och landet tillåter inte samkönade par eller ensamstående med annan läggning än heterosexuell att adoptera.

Går det att hitta samband mellan utseende och sexuell läggning, skulle det förmodligen gå att hitta samband mellan utseende och andra egenskaper. Kosinski tror själv att teknologin kan användas för att utläsa personers IQ eller till och med risken att de kommer att begå vissa typer av brott. Man behöver inte ha George Orwells fantasi för att förstå vilka hittills oanade möjligheter den här sortens teknik skapar för totalitära regimer världen över.

Artificiell intelligens kan användas till mycket gott. Den har redan räddat liv inom sjukvården genom sin förmåga att hitta mönster. Men de entusiaster som ser framför sig en ständigt förbättrad värld glömmer att AI lika gärna kan användas till ont. Precis som förmågan att kontrollera fission samtidigt har givit oss vår hittills bästa energikälla och möjliggjort mänsklighetens självutplåning, är artificiell intelligens inte moraliskt bättre än människorna som använder dem.

Medan teknikutvecklingen ständigt rör sig framåt, är de mänskliga egenskaper som utgör grunden samhällen byggs på konstanta. Bland dessa egenskaper ingår tyvärr en benägenheten att få för sig att en viss grupp i samhället är roten till allt ont, och tendensen att inkräkta på andras privatliv. Ju mer avancerad tekniken blir, desto större blir skadan dessa impulser kan leda till.

Ju längre mänskigheten kommer i teknikutvecklingen, desto viktigare blir det därför att begränsa den makt människor utövar över varandra. Varje gång den tekniska utvecklingen ger oss ett nytt sätt att blicka in i andras privatliv, blir det av ännu större betydelse att människor, framför allt makthavare, väljer att låta bli. Rätten att hålla sitt privatliv privat till exempel sin sexuella läggning kommer att behöva ett mycket starkare skydd än tidigare i takt med att hoten mot privatlivet ökar.