Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Staden Välfärd

Socialiseringsvågen i Stockholm

I en ny rapport har Timbro kartlagt besluten som fattats av Socialdemokraterna och deras samarbetspartier i Region Stockholm sedan valet 2022. Vårdplatser från beroendevården, ätstörningsvården och psykiatrin försvinner, utan att motsvarande verksamhet finns i egen regi. Patienterna hamnar i kläm när systemet sätts före patienterna.

Ladda ner (PDF) 5,9 MB

Sammanfattning

En stad mår aldrig bättre än sina invånare och vilken tillgång till sjukvård de har. Region Stockholms sjukvård är en fråga om makt. Vem ska ha den? Patienter eller politiker? Region Stockholm är Sveriges största region och Stockholm har en växande befolkning. Demografin ställer Region Stockholm inför utmaningen att upprätthålla högkvalitativ och tillgänglig vård. Trots ett stort vårdbehov har flera vårdinrättningar lagts ned, vilket väcker frågor om huruvida dessa beslut tjänar de långsiktiga målen för regionens hälso- och sjukvård. I denna rapport undersöker jag de politiska besluten som ligger bakom nedläggningar av vårdinrättningar i Region Stockholm. Jag analyserar hur dessa beslut påverkar valfrihet och tillgänglighet i vården – två grundpelare i en fungerande marknadsbaserad hälso- och sjukvård. Rapporten baseras på en genomgång av offentliga protokoll, handlingar och tjänsteutlåtanden från år 2022 och framåt. Av genomgången framkommer att en stor socialiseringsprocess pågår i regionen – där allt mer vård som idag utförs av privata aktörer ska utföras av regionen. Det pågår en tyst nedläggning vecka för vecka av vård. Detta utan konsekvensanalyser eller att motsvarande verksamhet finns i egen regi. Timbro vill med denna rapport sätta ljuset på Region Stockholm där nedläggningarna kan komma att innebära längre väntetider, ökad belastning på kvarvarande vårdinrättningar och en minskad konkurrens, vilket i sin tur begränsar patienternas valmöjligheter. Det socialdemokratiskt ledda styret försöker genom besluten centralisera makten och vården – förlorarna är patienter och vårdpersonal.

Om författaren

Lovisa Lanryd är välfärdsansvarig på Timbro och har tidigare arbetat med hälso- och sjukvårdsfrågor för Liberalerna i Region Stockholm.