Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Den svenska integrationspolitiken: En förebild för EU?

När Migration Policy Group mätte och rangordnade integrationspolitiken i 28 länder 2006 fick Sverige mer poäng än något annat land.

Ladda ner (PDF) 1,0 MB

Sidor: 26

ISBN: 9789175669458

Det är ett intressant resultat, särskilt eftersom den svenska integrationspolitiken skiljer sig avsevärt från de integrationspolitiska åtgärder som vidtas i andra EU-länder. Samtidigt som det ställs allt högre integrationsmässiga krav i länder som Nederländerna, Tyskland, Danmark och Frankrike är det i Sverige fortfarande frivilligt att delta i integrationsfrämjande aktiviteter och kurser. I Sverige finns det heller inte några särskilda villkor som måste uppfyllas för att varaktigt uppehållstillstånd eller medborgarskap ska beviljas. Den svenska integrationspolitiken karakteriseras också av att de arbetsmarknadsrelaterade åtgärderna ökar i antal.

I motsats till den rankinglista som Migration Policy Group sammanställde finns det undersökningar från OECD och Eurostat som tyder på att den svenska integrationspolitikens resultat inte är tillfredsställande, åtminstone i fråga om sysselsättningsgrad. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan Sveriges inhemska och utlandsfödda befolkning ökade under 1990-talet och har inte minskat påtagligt sedan dess. Detta betyder om inte annat att resultaten av den svenska integrationspolitiken är motstridiga, vilket innebär att det vore ogenomtänkt av andra EU-länder att använda sig av Sverige som förebild på det integrationspolitiska området.

Översättning: Anders Johansson

Film och podcast från lanseringsseminariet hittar du här.