Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Ideologi

Seminarium: Erik Gustaf Geijer – ett öppet intellekt i en föränderlig tid

Välkommen på en eftermiddag med seminarium om Erik Gustaf Geijers arv, hans huvudsakliga teman och relevans, i sin egen tid och vår tid den 15 mars kl 13.00 - 16.00 på Uppsala universitet.

Erik Gustaf Geijer var en av Sveriges ledande forskare och offentliga debattörer under 1800-talet. Geijer var aktiv genom fem decennier och inom flera olika områden; som historiker, politiker, offentlig debattör, kompositör och som tonsättare och lyriker. Med sitt ursprung i Värmland blev han en av de mest välkända forskarna och profilerna vid Uppsala universitet. Hans närvaro är fortfarande påtaglig bl a genom statyn utanför universitetets huvudbyggnad.

Från en roll som en uppburen och firad, klarsynt och kontroversiell person även länge efter sin död år 1847 har Geijer kommit att inta en mer perifer roll i den svenska debatten. Utomlands är han mer eller mindre okänd. Bristen på engelska översättningar av hans främsta texter är utan tvekan ett av huvudskälen till det.

När man läser Erik Gustaf Geijer i dag står hans breda och djupa kunskap inom många olika forskningsfält tydligt fram, kombinerat med en fortsatt relevans för hans arbete. Det är väl värt att läsa och diskutera Geijer, också i dag.

Genom den översättning av några av Geijers viktigaste texter från fem decennier som gavs ut i volymen Freedom in Sweden : Selected works of Erik Gustaf Geijer under 2017 på Timbro förlag har hans texter nu blivit tillgängliga för nya generationer och en bredare läsekrets.

Välkomna på ett seminarium som tar upp några av Geijers huvudsakliga teman och diskuterar hans relevans, i sin egen tid och i vår tid.

Tid: Seminarium 15 mars 2018, kl 13.00 – 16.00
Plats: Gustavianum, Uppsala

Program och anmälan

Introduktion till översättningsprojektet och till Geijers syn på ekonomisk utveckling
Björn Hasselgren, tekn dr, Uppsala universitet

Erik Gustaf Geijer – historiker, politiker och ekonom
Professor Lars Magnusson, Uppsala universitet

Erik Gustaf Geijer as Moral Philosopher
Professor Daniel B Klein, George Mason University och Ratio

Geijer och Järta – två liknande sinnen i 1820-talets Uppsala
Gunnar Petri, jur dr från Uppsala universitet, f d statssekreterare och vd för STIM

Timbro förlag närvarar för försäljning av boken Freedom in Sweden : Selected works of Erik Gustaf Geijer till seminariepris.

Välkommen med en anmälan till seminariet med e-post till bjorn.hasselgren@ekhist.uu.se senast den 6 mars 2018. Seminariet arrangeras av Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.