Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Mindre mångfald med kvotering

I en ny rapport visar vi att diskriminering inte är skälet till att det sitter färre kvinnor än män i börsbolagens styrelser. Vidare kan vi se att kvotering skulle leda till mindre mångfald av erfarenhet, en allvarlig förlust för det svenska näringslivet.

Ladda ner (PDF) 971,6 KB

Sidor: 27

ISBN: 978-91-87709-55-5

Rapporten, som är skriven av doktoranden i bioinformatik vid Sveriges lantbruksuniversitet, Tomas Klingström, behandlar frågeställningarna Ligger diskriminering bakom kvinnors underrepresentation i styrelser? och Är kvotering i så fall rätt metod för att lösa det? Analysen visar, med utgångspunkt i åldersfördelningen i nuvarande styrelser samt könsfördelningen på aktuella utbildningar historiskt, att kvinnor inte har haft svårare att bli styrelseledamöter.

Det är ett väldigt intressant resultat, som visar hur fel kvoteringsförespråkare har. Inte bara visar de brist på respekt för äganderätten när de vill styra bolagens styrelsesammansättning, det är dessutom så att de har fel när de antar att diskriminering ligger till grund för underrepresentationensäger Malin Sahlén, ansvarig för samhällsekonomiska frågor på Timbro.

Dessutom visar rapporten att andelen kvinnor kommer att öka i en snabbare takt de närmaste åren och redan år 2023 kan vi vänta oss att kvinnor utgör 40 procent av de svenska OMX-30-bolagens styrelseledamöter. Tio år senare är kvinnor sannolikt i majoritet – detta alltså helt utan kvotering.

En allvarlig baksida av kvotering vore att personer med viktig erfarenhet skulle försvinna. Sannolikt skulle framför allt utländska styrelseledamöter kvoteras ut, eftersom män är överrepresenterade bland dem. De bidrar i dag med erfarenhet av andra länders näringsliv och med mer diversifierad utbildning än de svenska ledamöterna, säger Tomas Klingström.

För frågor, kontakta Malin Sahlén på, malin.sahlen@timbro.se eller via twitter: @sahlen
För metodfrågor och specifika frågor om rapporten, kontakta Tomas Klingström på tomas.klingstrom@gmail.com.