Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Efter Tesla

Fackets strid mot Tesla är den mest utdragna i modern tid, där varken företaget eller de anställda är intresserade av ett kollektivavtal. Istället är det andra företag och privatpersoner som drabbas mest av fackets blockader. Arbetsmarknadens konfliktregler måste moderniseras och balansen mellan olika samhällsintressen behöver bli bättre.

Ladda ner (PDF) 3,1 MB

Sidor: 38

Om författarna

Adam Danieli är jurist och ansvarig för rättsstatsfrågor på Timbro. Albin Zettervall är jurist och arbetsmarknadsansvarig på Timbro.

Sammanfattning

Sverige har ett av världens mest tillåtande regelverk för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Om inte lag eller kollektivavtal uttryckligen ställer upp ett förbud, har arbetsgivare och arbetstagare som kollektiv rätt att lägga ned arbetet eller stänga verksamheten. Särskilt de näst intill helt oreglerade sympatiåtgärderna sticker ut och saknar motstycke i västvärlden.

Den här rapporten är ett försök att få till en mer nyanserad diskussion om hur regelverket ser ut, inte minst i ljuset av Teslakonflikten. Här föreslås reformer som moderniserar den svenska arbetsmarknadsmodellen utan att förändra dess grundläggande funktionssätt.

Inledningsvis ges en översiktlig bild av dagens system, särskilt sympatiåtgärderna, samt de konflikter som föregick den på Teslas verkstäder. Bilden av Sveriges arbetsmarknad som exceptionellt fredlig ifrågasätts och ett antal problem med modellen lyfts fram. Avslutningsvis föreslås sju reformer som tillsammans skulle kunna lägga grunden för en mer välfungerande modell med mer ändamålsenlig konflikträtt.

Vi föreslår bland annat att:

  • systemet med sympatiåtgärder avskaffas och åtgärder riktade direkt mot utomstående förbjuds
  • stridsåtgärder endast får vidtas när det finns medlemmar på arbetsplatsen
  • samhällsfarliga stridsåtgärder förbjuds i lag
  • grundlagsregleringen av stridsåtgärderna avskaffas