Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Världen som fakta och föreställning

6 av 10 svenskar tror att det är fler som lever i extrem fattigdom i världen i dag jämfört med  1980. Nästan lika många tror att fler personer lider av undernäring. Men både fattigdomen och undernäringen har minskat kraftigt de senaste trettio åren, och FN räknar med att antalet fattiga kommer sjunka till färre än 900 miljoner till 2015.

Ladda ner (PDF) 1,3 MB

Sidor: 13

ISBN: 978-91-7566-875-8

Johan Andréasson är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers och har författat rapporten “Världen som fakta och föreställning”. I rapporten jämför han allmänhetens syn på världens utveckling med hur det faktiskt förhåller sig utifrån ny statistik från Demoskop.

Resultatet visar att svenska folket överlag har en pessimistisk syn på världens utveckling. En klar majoritet (57 %) tror att antalet extremt fattiga i världen är fler idag än år 1980. En majoritet (64 %) tror att luftföroreningarna i EU har tilltagit och 6 av 10 (58 %) tror också att utsläppen av koldioxid i Sverige har ökat.

Men fakta pekar åt motsatt riktning. Antalet extremt fattiga fortsätter att minska. Sedan 1980 har antalet extremt fattiga (under $1,25 om dagen) minskat med över en halv miljard människor, mer än USA:s och Brasiliens hela befolkningar tillsammans. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och kolmonoxid i Europa har minskat kraftigt och även utsläppen av koldioxid i Sverige har minskat med 9 procent (2010) jämfört med utsläppen år 1990.