Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Trendspaning – Världen2050

Hur ser tillväxten ut till 2050? Hur kommer energikonsumtionen att utvecklas? Och hur kommer den tekniska utvecklingen att se ut? Det spekulerar Torbjörn Iwarson, Maria Ludvigsson och Nicklas Lundblad om i essäsamlingen "Trendspaning – Världen2050".

Ladda ner (PDF) 2,9 MB

Sidor: 18

ISBN: 978-91-7566-962-5

I rapporten berättar bland annat fil. dr i informatik, Nicklas Lundblad, vad vi skulle kunna se för utveckling på teknikområdet de kommande 37 åren.

Redan i dag skrivs det böcker om hur 3D-skrivare, nanoteknik och ett överflöd av sensorer kommer att ”förändra allt”. I min essä beskriver jag orgeltonen för utvecklingen framöver. Det vi ser är att världen mycket snabbt ställs till förfogande som data. Hur vi använder dessa data är avgörande för den tekniska utvecklingen, säger Nicklas Lundblad.

I rapporten beskriver också Torbjörn Iwarson, en av landets mest erfarna råvaruexperter med ett förflutet som chef för Handelsbankens råvaruavdelning, vilken utveckling man skulle kunna se på energimarknaden till 2050.

37 år framåt i tiden är en lång tid och vi får gå till historien för att hitta motsvarande tidsrymd. Där ser vi att energianvändningen inte har förändrats särskilt mycket de föregående 37 åren. Trots att energimarknaden ständigt förändras, är den i stort sett oförändrad. Jag tror att man bör utgå från att vi kommer ha ungefär den energimix vi har i dag om 37 år, men spekulerar i rapporten om avvikelser, säger Torbjörn Iwarson.

Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson beskriver hur det blir bättre snabbare än någonsin tidigare, men att människan kanske ändå återigen underskattar sin egen förmåga.

Enligt konsultbolaget PwC kan världens ekonomi vara tre gånger större 2050. Fattigdomen minskar snabbare än någonsin, inte ens FN hinner med. FN:s millenniemål var att halvera fattigdomen till 2015, redan 2010 var vi där. Sedan 1981 har den extrema fattigdomen i världen minskat från att omfatta hälften av världens befolkning till drygt en femtedel. Bara det senaste decenniet har 454 miljoner människor tagit sig ur extrem fattigdom. Det motsvarar 138 200 färre fattiga varje dag, 5 758 varje timme och 96 människor varje minut, säger Maria Ludvigsson.

Rapporten syftar till att sätta in dagens energi-, klimat- och innovationspolitiska mål i en bredare kontext.

De politiska målen tar sikte på en så lång tidshorisont som vad som ska hända 2050, 37 år framåt i tiden. Vad hade politiker i slutet på 1970-talet för mål för 2010-talet? Inte tänkte man på Internet, utan istället att vi sedan länge skulle kunna bo på månen. Världen blir mer komplex och att den skulle vara enklare att förutse och planera nu än då verkar osannolikt, säger Lydia Wålsten, ansvarig för området Miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro.