Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Sverige som rättsstat

I internationell jämförelse är Sverige med självklarhet att betrakta som en rättsstat, med fri åsiktsbildning, fungerade rättsväsende och ett system för fredlig övergång av politisk makt. Demokratin är djupt rotad, liksom föreställningen att vi intar en tätposition också i rättsstatssammanhang.

Ladda ner (PDF) 485,6 KB

På håll är bilden alltså ljus. Men hur ser det ut vid närmare granskning? Hur sköter sig makten? Klarar den att freda medborgarna från övergrepp? Finns skillnader mellan det som framgår av grundlagar och andra överordnade rättsregler och hur de tillämpas i praktiken? Är den formella makten delad på ett konstitutionellt godtagbart sätt? Kan rättsstatsbygget förbättra?

Utifrån det angloamerikanska rättsstatsbegreppet med en tydlig maktbegränsning, granskar författaren hur Sverige har påverkats av medlemskapet i EU. Han skärskådar polismakten och kriminalpolitiken, och speglar rättsstaten i relation till medierna.

Krister Thelin är lagman i Skånska Hovrätten och var statssekreterare i justitiedepartementet 1991-1994. Sedan 1997 har han varit engagerad i konstitutionellt institutionsbygge på Balkan.