Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Rosa Pengar

Homosexuellas emancipation får draghjälp av kommersiella krafter på samma sätt som kvinnor och svarta fått tillträde till samhällets officiella rum när de blivit konsumenter att räkna med. Men hur stor är den rosa ekonomin? Detta är det första försöket någonsin i Sverige att beskriva homosexuellas köpkraft: ”Rosa pengar – en köpkraftsanalys av homosexuella i Sverige” av nationalekonomerna Fredrik Bergström, VD i Handelns Utredningsinstitut (HUI ), och Fredrik Erixon, chefekonom i Timbro.

Ladda ner (PDF) 178,7 KB

Sidor: 18

Fenomenet rosa pengar beskriver hur homosexuella via sin köpkraft kan påverka samhället i en öppnare och homovänligare riktning. Genom att vara en grupp med stor köpkraft lockar homosexuella till sig företag som vill tjäna pengar och attrahera målgrupper som snabbt tar till sig ny teknik och design, och som av andra upplevs som trendsättare. Särskilt i reklamen har vi kunnat se hur det kommersiella fenomenet rosa pengar har en frigörande verkan och är ett viktigt led i att stärka homosexuellas ställning.

– Homosexuellas inkomster i Sverige uppgår till ungefär 90 miljarder kronor årligen och deras köpkraft är ca 17 miljarder. Inkomster och köpkraft avviker sannolikt inte mycket från heterosexuellas, men dess samlade värde är större än förmodat. Här finns en stor potential för företag, menar Bergström och Erixon.

Den köpkraft som homosexuella representerar när det gäller dagligvaror motsvarar 8-10 stora ICA Maxi eller Coop Forum-stormarknader (drygt 9 mdr kr). Bara i Stockholm utgör homosexuellas köpkraft i dagligvaruhandeln ungefär 7 miljarder kronor – vilket motsvarar den totala detaljhandelsförsäljningen i 5 köpcentrum i storlek med Farstas.

– Rapporten kan ge inspiration till företag som funderar på att tydligare se homosexuella som en viktig målgrupp. Utvecklingen stärker generellt arbetet med att göra vårt samhälle mer öppet och tolerant. IKEA har gjort det. Liksom Absolut Vodka, Diesel och Hyundai. När hänger ICA, Volvo och Statoil på den rosa trenden? undrar Bergström och Erixon.