Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen

Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som medierna ofta belyser. Det visade rapporten Så beskriver medierna bostadsbristen som TMI gav ut i december 2012. TMI gick då igenom vad fyra nyhetsledande medier (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television och Sveriges Radio) rapporterade om bostadsbristen under nio månaders tid. Denna rapport är en uppföljning och behandlar de nästkommande 11 månadernas rapportering. TMI har undersökt samma medier och använt samma sökbegrepp.

Ladda ner (PDF) 1,9 MB

Sidor: 15

ISBN: 978-91-7566-978-6

Resultatet av genomgången i rapporten från december 2012 visade att medierna beskrev problembilden tydligt och allsidigt, det vill säga att på individnivå kommer människor i kläm och på samhällsnivå hindras tillväxten. Men när lösningen på bostadsbristen ska beskrivas var mediernas rapportering inte lika komplett. TMI:s genomgång visade till exempel att medierna var väldigt angelägna om att berätta om bristen på nybyggnation, i rapporten skriver TMI:

Medierna är inte tillräckligt skickliga på, alternativt intresserade av, att lyfta fram mera komplexa bilder av verkligheten. Exempelvis finns ett helt orimligt stort fokus på nybyggande – som självklart också spelar en viktig roll – när en minst lika intressant aspekt på bostadsbristen har att göra med rörligheten inom det befintliga bostadsbeståndet.

TMI gick igenom ett 80-tal inslag och artiklar och av dessa var det endast ett inslag som behandlade bruksvärdessystemet, mer känt som hyresregleringen. I rapporten står det:

En viktig slutsats i rapporten är att flera medier aldrig tar upp bruksvärdessystemet, det vill säga prisregleringen av hyrorna, som en faktor när bostadsbristen behandlas. (…) Detta är mediebilden, trots att systemet med prisregleringen har framhållits som en viktig faktor för bostadsmarknadens lösningar från flera håll, bland annat OECD, svenska forskare och Stockholms Handelskammare.

Frågan är om mediernas ointresse för hyresregleringen har fortsatt. Syftet med den här rapporten är att beskriva hur medierna har rapporterat om bostadsbristen det senaste året och framför allt om rapporteringen om hyresregleringen har förändrats sedan TMI undersökte frågan tidigare.