Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Allmänt

Journalistförening ger felaktiga uppgifter om sponsoravtal med Göteborg

Vad händer om granskande journalister tar emot gåvor från dem de ska granska? Föreningen grävande journalisters ordförande Terje Carlsson hävdar först att det kontroversiella sponsoravtalet med Göteborgs Stad har ändrats efter hård kritik. Men TMI:s uppgifter visar att detta är felaktigt, och Terje Carlsson säger nu att det kommer att ske ”inom några dagar”. Det är tveksamt om Göteborgs Stad går med på en ändring.

Ladda ner (PDF) 182,3 KB
Terje Carlsson, ordförande Föreningen grävande journalister. Bild: SVT.se.

Bilaga (PDF): Sponsoravtalet mellan Göteborgs Stad och Föreningen grävande journalister. Avtalet undertecknades den 15 december 2015 men diariefördes först den 21 januari 2016. Det beror på ett misstag enligt Henrik Dahlberg.

När Föreningen grävande journalister (FGJ) kommer till Göteborg i april för ”Grävseminariet 2016” och för att dela ut ”guldspadar” till de bästa gräven, så går det inte att bortse från historien. Göteborg är en av de allra mest genomgrävda kommunerna de senaste åren. SVT:s Uppdrag Granskning – vars redaktion finns i staden – har slagit ner på kommunen flera gånger: mutorna, lyxrepresentation i Cannes, krisen i hemtjänsten, rekryteringen av krigare till IS. ”Är det dags att döpa om Göteborg till Muteborg? En del pratar om landets näst största stad som ett samhälle helt genomsyrat av korruption.” Så presenterades en debatt i SVT hösten 2013.

Därför kan man höja på ögonbrynen när webbtidningen Spanaren avslöjar att Göteborg Stad ingått ett sponsoravtal med FGJ. Kommunfullmäktiges presidium, med fullmäktiges ordförande Lena Malm (S) i spetsen, har beslutat att bjuda alla deltagare på seminariet på ”lättare förtäring” till en kostnad av 170 kronor per person eller omkring 100 000 kronor, skriver Spanaren. Det Göteborgs Stad framför allt vill ha ut för sina 100 000 kronor är ett panelsamtal om ”hur människor påverkas av granskningar, hur journalisterna beaktar det perspektivet och stadens syn på granskning/öppenhet”.

Här är alltså behovet av granskning helt omvänt; hur påverkas den granskande journalistiken av att ta emot pengar av Göteborgs Stad?

Terje Carlsson är en av Sveriges tyngsta journalister i och med uppdraget som ordförande för FGJ och han var fram till i slutet av 2015 huvudredaktör för SVT Opinion, en Sveriges viktigaste debattsidor. Han framhåller att FGJ brukar ha lokala intressen som sponsorer, till exempel kommuner eller regioner, vid grävseminarierna. I avtalet med Göteborgs Stad slogs fast att ett av syftena med avtalet var att öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad, men efter Spanarens granskning har detta tagits bort ur avtalet, påstår Terje Carlsson.

– Vi är glada att Spanaren har påpekat felet och det har vi korrigerat, säger Terje Carlsson.

Flera gånger under intervjun säger han att avtalet är ändrat. På FGJ:s hemsida publicerades i förra veckan en förklarande text som också slår fast att avtalet ändrats efter kritiken: ”Avtalen skrevs då om – utan den felaktiga formuleringen. ”

Men när TMI kontrollerar saken med Göteborgs Stad visar det sig att avtalen inte alls skrivits om. Där står det fortfarande att FGJ ska ”öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad”.  När TMI återkommer till Terje Carlsson skriver han i ett mail att avtalet ska ändras: ”Det nya, korrekta avtalet ska signeras inom några dagar.”

FGJ:s och Terje Carlssons ursprungliga uppgifter är alltså felaktiga.

Men intresset från Göteborgs Stad sida för att göra en ändring verkar minst sagt svalt. Henrik Dahlberg som är pressansvarig vid Stadsledningskontoret skriver i ett mail till TMI: ”Från stadens sida är vi nöjda med syftesformuleringen som rör stadens del i avtalet och vi är nog inte så sugna på en ändring när vi är mitt i en granskning. FGJ har ju gått in i avtalet med öppna ögon.”

Tillbaka till intervjun med Terje Carlsson.

Ser du ingen risk att den som låter sig bjudas av Göteborgs stad påverkas i arbetet med att granska Göteborg?

– Nej, det finns ingen av våra 1 300 medlemmar som tvekar en sekund att granska våra sponsorer. Jag är övertygad om att våra medlemmar kommer att granska Göteborgs Stad ännu hårdare.

Men blir det inte lite konstigt om man ena dagen står och skålar och äter med bjudande politiker eller höga tjänstemän och så nästa dag ska man granska dem?

– Man behöver inte stå och skåla med dem. Man behöver inte ha någon dialog med dem. Detta är inte en social tillställning, det finns ingen som tvingar medlemmarna att umgås med dem de ska granska.

Terje Carlsson skiljer på föreningen och de enskilda medlemmarna och menar att eftersom det är föreningen som tar emot pengarna så finns det ingen medlem som riskerar att hamna i en olämplig relation med Göteborgs Stads beslutsfattare.

Terje Carlsson har förut varit mycket kritisk till att politiker och journalister umgås under lättsamma former. I tidningen Journalisten skrev han i samband politikerveckan i Almedalen 2014 en debattartikel och mut-stämplade gratiskaffet och vinet som flödar i strida strömmar under Almedalsveckan. Han sa då i en intervju med SVT att han inte gillar minglandet mellan journalister, politiker och pr-folk: ”Journalister dansar och skålar med makthavare som de är satta att granska på kvällarna. Miljön är väldigt kladdig.”

Nu ska ni äta och dricka tillsammans med politiker i annat sammanhang, men är det alltså olika saker menar du?

– På politikerveckan har man något som heter DJ-battle, en slags fest och dans tillsammans med makthavare. Det är inte samma sak som Grävseminariet. Det är skillnad på Almedalen, som sker oavbrutet i en veckans tid med väldigt mycket alkohol, och en Guldspadegala. Det är som jämföra äpplen med päron.

Kommer det inte att serveras alkohol på minglet vid Guldspadegalan?

– Det klart att det kommer att servers alkohol. Men det är en enorm skillnad i omfattning, det går inte att jämföra.

I Journalistförbundets etiska regler för journalister är saken glasklar: ”Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.”

– Det gäller för enskilda journalister och enskilda journalister tar inte emot något från Göteborgs Stad. Det är föreningen som sponsras.

Men om det inte hade funnits en sponsor hade väl medlemmarna fått betala för minglet?

– Det är inte alls säkert.

Terje Carlsson menar att sponsorerna inte på något vis kan påverka innehållet i Grävseminariet. Däremot får sponsorerna disponera den öppna scenen efter egna önskemål.

– Det kan ju hända att vi bjuder in någon från Göteborg till någon av våra seminarier. Det är en sak. En före detta politiker eller tjänsteman. Då har vi gjort en journalistisk bedömning.

Men så ser inte Göteborgs Stad på avtalet, där man har uppfattningen att avtalet ger en rätt att delta i en paneldebatt. Henrik Dahlberg på Göteborgs Stad skriver i ett mail: ”Den viktigaste motprestationen i avtalet med FGJ är ett panelsamtal på grävseminariets stora scen. Panelsamtalet kommer att ha temat ”Vad händer när drevet går?” med samtal om villkoren kring granskande journalistik – för journalister och för de som granskas. Bemanningen i samtalet är inte fastställd men ingångsvärdet är att Helena Mehner deltar från stadens sida.”

Helena Mehner är kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad. Värdet på paneldebatten uppskattas i avtalet till 40 000 kronor, som alltså är en motprestation från FGJ till Göteborgs Stad.

Avtalet mellan Göteborg och FGJ säger också att det är frågan om att gemensamt utveckla en debatt: ”Göteborgs Stad utarbetar tillsammans med Gräv16 entimmes paneldebatt på den öppna scenen….”

Göteborgspostens ledarsida har uppmärksammat sponsoravtalet och skriver bland annat: ”denna typ av samarbeten undergräver det journalistiska oberoendet. Det skapas osunda beroendeförhållanden. Och om det är något Göteborg har för mycket av så är det alltför kletiga relationer mellan maktpoler som bör hålla varandra på armlängds avstånd.”

Bekymrar det inte dig att det finns en diskussion om oberoendet?

– För mig att det jättebra att fler får upp ögonen för hur vi finansieras, säger Terje Carlsson. Jag hoppas inte och tror inte att det påverkar förtroendet för vår förening.

Denna historia har hittills inte intresserat nyhetsredaktioner: varken Sveriges Radio Göteborg, SVT Nyheter Väst eller Göteborgs-Postens nyhetsredaktion har uppmärksammat. Finns det möjligen en sorts ”Göteborgsanda” även inom journalistiken?