Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt Europa

Hur röstar EU-parlamentarikerna i utrikeshandels-frågor?

En ny studie av hur Europaparlamentariker har röstat i parlamentet visar att Sverige har de mest frihandelsvänliga ledamöterna. Och bland de svenska parlamentarikerna tillhör de flesta frihandlarna socialdemokraterna. Franska ledamöter är parlamentets mest protektionistiska representanter och en jämförelse mellan partigrupperna visar att den gröna gruppen (Verts/ALE) är mest protektionistisk.

Ladda ner (PDF) 507,1 KB

Sidor: 67

ISBN: 9175665735

Det är några av resultaten i den nya rapporten ”Hur röstar EU-parlamentarikerna i utrikeshandelsfrågor?” (”Shining city on a hill? How members of the European Parliament have voted on Free trade”), skriven av Fredrik Erixon och Niklas H Rossbach.

– Att svenska socialdemokrater har störst andel frihandlare överraskar. I valkampanjen nu profilerar de sig mot ökad tjänstehandel inom EU. Det går inte ihop med hur dess parlamentariker röstat i frihandelsfrågor, kommenterar Fredrik Erixon.

Frankrike är det land som har flest protektionister. Av de medverkande 50 parlamentarikerna är hela 31 stycken protektionister. Strax därefter ligger Belgien.