Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

En flygande start – Så gör turismen fattiga länder rikare

Turism bidrar till tillväxt. I likhet med andra exportvaror bidrar besöksnäringen till att öka kapitalinflödet i ett land. Det gäller inte minst för fattiga länder. Trots detta riktas skarp kritik mot turism. Kritiker hävdar att intäkterna från turism inte kommer de fattiga länderna till godo eftersom pengarna läcker vidare till andra länder. För det andra sägs flyget och resandet i sig orsaka stora skador på miljön.

Ladda ner (PDF) 405,6 KB

Sidor: 24

ISBN: 9175668314

I rapporten ”En flygande start. Så gör turismen fattiga länder rikare” bemöter Anders Gustafsson och Lena Lindvall de felaktiga påståenden som riktas mot turismnäringen. På punkt efter punkt visar de att kritikerna har fel.

  • En genomgång av den ekonomiska forskningen visar tydligt att argumenten om läckage är överdrivna. Visserligen kommer inte alla intäkter från en resa värdlandet till del, men de pengar som faktiskt stannar kvar utgör en stor inkomstkälla för många människor.
  • Forskningen visar också tydligt att de som arbetar i turistsektorn i utvecklingsländerna i vissa fall tillhör den mera bemedlade delen av befolkningen.
  • Flyget släpper ut koldioxidutsläpp, det är korrekt. Men flyget står bara för några enstaka procent av de totala globala utsläppen. Med en effektivisering av flyget och bättre koordination mellan olika länders flygledningar skulle utsläppen kunna minska ytterligare.

Anders Gustafsson och Lena Lindvall argumenterar övertygande för att motståndet mot dagens turism inte grundar sig på tillförlitlig forskning. Snarast bygger kritiken på en missuppfattning om vad ekonomisk tillväxt innebär. Turism har i likhet med vanlig handel mycket positiva effekter på lång sikt. Att människor reser gör inte världen sämre. Tvärtom. Ju fler som reser och besöker nya länder, desto bättre förutsättningar ger vi fattiga länder att utvecklas och höja livskvaliteten för sina medborgare.

Läs Anders Gustafsson och Lena Lindvall i Aftonbladet om sin nya rapport >>