Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt Europa

Ekonomisk frihet i EU

Mer än fem år har gått sedan vår tids allvarligaste ekonomiska kris bröt ut. Sedan dess har debatten tagit fart om hur Sverige och inte minst Europa ska få fart på tillväxten. Flera år innan krisen bröt ut fastställde EU en ambitiös plan, Lissabonstrategin, som slår fast att unionen ska bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga region.

Ladda ner (PDF) 496,6 KB

Sidor: 23

ISBN: 978-91-87709-40-1

Det råder bred enighet om att dagens nivåer av arbetslöshet, utanförskap, underskott och skuldsättning är ohållbara, och behöver åtgärdas. Ingen av dessa utmaningar kan klaras med mindre än att den ekonomiska tillväxten ökar. Men tillväxt är ingenting som kan kommenderas fram. Därför leder debatten om ”åtstramning” eller ”tillväxt” fel. Utmaningen ligger i stället i att skapa samhällen där individer, familjer och företag kan arbeta, handla, konsumera, spara, uppfinna och investera utan alltför krångliga regler, höga skatter eller hinder. Enkelt uttryckt: utmaningen ligger i att öka den ekonomiska friheten. Denna promemoria är tänkt att bidra till debatten genom att visa på att även om flera EU-länder (däribland Sverige, Polen, Litauen och Tyskland) har ökat sin ekonomiska frihet på senare år finns det mycket kvar att göra. För vad gäller ekonomisk frihet är EU sammanvägt mer att likna med länder som Brunei, Rwanda och Uruguay än med viktiga konkurrentländer som USA, Kanada, Australien och Taiwan. Därför behöver Europa ytterligare reformer. Glädjande nog är lösningen inte svår att finna. Vi kan genom best practice lära av de EU-länder som är friare och framgångsrikare än andra EU-länder. Som framgår i denna promemoria, skulle metoden ”följ ledaren” snabbt förvandla EU till en global ledare vad gäller ekonomisk frihet, före jämförbara länder och regioner. Promemorian kan användas som ett exempel på hur vi kan nå Europa 2020-strategins mål om ett EU som världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi. Först och främst vore reformerna ett viktigt steg i att bekämpa ungdomsarbetslösheten, underskott och utanförskap. En strategi för att öka den ekonomiska friheten i EU och i enskilda medlemsländer skulle därmed ta itu med de kortsiktiga utmaningarna men även ligga i linje med EU:s långsiktiga agenda.