Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Den kompakta majoritetens bomässa – En kritisk granskning av Bo01

I denna rapport tittar vi närmare på bomässan Bo01 – tidigare känd under namnet BO2000. Anledningen är att vi anser att planeringen av bomässan innehåller ett antal tydliga exempel på hur kommunal politik inte bör bedrivas, och att den därmed kan tjäna som varnande exempel i debatten kring politikers befogenheter och kommunala organisationsformer. Turerna kring Bo01 visar på tre allvarliga problem som kan drabba kommunal verksamhet.

Ladda ner (PDF) 984,1 KB

Sidor: 7

För det första är det riskabelt att låta enskilda personer samla på sig alltför stor makt och kombinera alltför många uppdrag. I samband med Bo01 har flera av de inblandade haft uppdrag hos flera av de ingående aktörerna samtidigt, vilket fått till följd att deras roller med nödvändighet blivit otydliga och ansvarsfördelningen oklar.

För det andra är det problematiskt när gränsen mellan politik och marknad inte upprätthålls på ett tydligt och genomtänkt sätt. I samband med Bo01 har offentliga och privata aktörer interagerat på ett sätt som gjort skillnaderna i deras respektive roller otydliga. Detta leder lätt till ett omfattande slöseri med skattemedel eftersom politikerna inte på samma sätt som privata aktörer begränsas av ett krav på marknadsmässighet.

För det tredje finns skäl att ifrågasätta ett bolag som formellt sett är privat men som ägs av en ”ideell förening” som nästan uteslutande finansieras av skattemedel. Effekten blir att offentlighetsprincipen sätts ur spel trots att det fortfarande är skattebetalarkollektivet som får ta kostnaden i slutändan. Utan den insyn som offentlighetsprincipen ger blir det snart sagt omöjligt för opposition och massmedia att granska hur skattemedlen används.