Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Berättelsen om Operation Garbo

I Berättelsen om Operation Garbo ger Bo Hugemark bakgrunden till Operation Garbo-böckerna. Han förklarar varför böckerna kom till, vilken tidsanda som rådde och om författargruppen och deras anonymitet.

Ladda ner (PDF) 1,6 MB

Sidor: 36

ISBN: 9175667201

Skälet till att vi beslutade oss för att skriva Operation Garbo var enkelt: det var tvingande nödvändigt att få till stånd en verklig debatt om Sveriges säkerhet och försvar. År 1981 hade allmänheten genom U137:s grundstötning i Karlskronas marina basområde blivit varse att de rapporter om ubåtskränkningar som tid efter annan kommit från försvaret inte var hjärnspöken eller påhitt för att få mer pengar till marinen. Därefter följde flera år av ubåtsintrång och resultatlös ubåtsjakt. De folkliga reaktionerna varierade mellan oro – står kriget för dörren? – och skepticism; det är periskopnoja, ingen har anledning att kränka svenskt territorium. Men någon reell debatt om kränkningarnas bakgrund och syfte blev det inte ens när det i slutrapporten efter Hårsfjärdsjakterna sades att intrången ingick som inslag i en förberedande operativ angreppsplanering.