Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Välfärd, egenmakt och det fria valet

Rapporten ”Välfärd, egenmakt och det fria valet” visar att valfrihet är extra viktigt för dem med allra svårast funktionsnedsättningar. För att stärka människors egenmakt och minska risken för felaktiga utbetalningar måste därför välfärdssystemen fortsätta att utvecklas.

Ladda ner (PDF) 646,0 KB

Sidor: 28

ISBN: 9175668574

– 50 000 svenskar har så svåra funktionsnedsättningar att de är beroende av samhällets insatser för att klara vardagen. När fokus i handikappolitiken flyttas från omhändertagande till vuxna, myndiga personers behov utformas också stödet på ett sätt som passar varje enskild människa, säger nationalekonomen Li Jansson, som är författare till rapporten.

Kostnaderna för personlig assistans uppgår till 22 miljarder kronor. Rapporter om felaktiga utbetalningar av, eller rent fusk med, assistansersättning måste därför tas på allvar. Men de förslag som presenterats på nya kontrollsystem har stora brister. Bland annat krävs det från flera håll en ökad detaljredovisning av vad assistansen använts till, vilket riskerar att försämra brukarens välfärd. Rapporten visar att det inte finns något motsatsförhållande mellan svåra funktionsnedsättningar och det fria valet, tvärt om.