Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Fem myter om valfrihet

De valfrihetsreformer som genomförts inom välfärdssektorn de senaste årtiondena har lett till ständiga diskussioner om dessa reformers förtjänster eller förluster. Efter att SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) i början av september 2011 presenterade rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” tog debatten ny fart. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att det har skett för lite utvärdering och att kunskapsläget inom många områden är dåligt. Tyvärr har rapporten också bidragit till att sprida en hel del myter om valfrihet.

Ladda ner (PDF) 394,7 KB

Sidor: 22

ISBN: 9175668413

I rapporten ”Fem myter om valfrihet”, skriven av Håkan Tribell och Eva Cooper, granskar författarna dessa  föreställningar om valfrihet. En av de större myterna är att SNS ansats är ”fri från ideologiska skygglappar”. När Håkan och Eva nu ger sig in i debatten står de för att de har en ideologisk utgångspunkt, som de också gärna delger läsaren. De gillar valfrihet

Myt 1: Det går inte att mäta, alltså vet vi inget. (Alternativt: Det går inte att mäta, alltså är det dåligt)

I verkligheten: Det behövs bättre sätt att mäta kvaliteten i vård, omsorg och skola, och gärna försök till mer objektiva sådana.  Men det är inte samma sak som att dagens mätningar inte kan säga oss något – och det är många undersökningar som visar på valfrihetens betydelse för både brukare, anhöriga och personal.

Myt 2: Valfrihet leder till segregation

I verkligheten: Utifrån de resultat som finns är det svårt att säga exakt vad som orsakat vad. En sak är klar: boendesegregationen är en klart viktigare förkla­ring till skolsegregationen än skolvalet.

Myt 3: Fritt skolval leder till betygsinflation

I verkligheten: Det kan stämma att det skett en allmän betygsinflation sedan skolvalet infördes, men det är svårt att hävda att det enbart eller ens främst är skolvalet som är anledningen. De kunskapsrelaterade betygen ligger förmodligen bakom en stor del av inflationen. Oavsett orsak: Den rimliga lösningen på detta problem är dock att införa bättre kontroller, till exempel nationella prov – inte att avskaffa det fria skolvalet.

Myt 4: Om ingen väljer är reformen ett misslyckande

I verkligheten: Poängen med konkurrens är att människor har möjlighet att välja. Valfrihet har ett värde i sig och ska inte mätas i hur många som faktiskt väljer ett av flera alternativ, eller byter från ett alternativ till ett annat.

Myt 5: Det finns ingen kontroll av den privata sektorn

I verkligheten: Det kan finnas brister inom all verksamhet, vilket innebär att både privat och offentlig verksamhet måste kontrolleras. Det finns redan kontroll inom den privata sektorn – även om den ibland kan behöva bli bättre. Dessutom har den privata sektorn fördelen att konkurrens i sig innebär en form av kontroll.