Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden – Rapport från opinionsundersökning

Novus Opinion har på Timbros uppdrag låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av den svenska allmänhetens inställning till finansieringen av framtidens välfärd.

Ladda ner (PDF) 363,6 KB

Sidor: 23

På frågan om man tror att den privata finansieringen i framtiden kan behöva öka svarar ungefär var tredje respondent att detta gäller för sjukvården och äldreomsorgen. Dessa har sedan fått ta ställning till om de tycker att det är bra eller dåligt. Då svarar 48 % att det är bra eller mycket bra, medan 45 % säger att det är dåligt eller mycket dåligt. Hela 55 % av respondenterna i åldern 16-29 år svarar att det vore ganska eller mycket bra med mer privat finansiering.

Samtliga respondenter har också fått svara på om det vore bra eller dåligt om fler fick möjlighet att teckna privata försäkringar inom välfärden, utöver det man får via skattepengar, som en konkret teknisk lösning. Här svarar 47 % att det vore bra eller mycket bra, medan 42 % tycker att det vore dåligt eller mycket dåligt. De yngsta är mest positiva. Hela 58 % av 16-29-åringarna tycker att det vore bra eller mycket bra.