Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Välfärd

Ålderskris i välfärden – internationella lärdomar för Sverige

Sveriges befolkning blir allt äldre. För att ha råd att möta den snabbt växande efterfrågan på välfärd krävs genomgripande reformer. I rapportserien “Ålderskris” ges internationella exempel på hur privat finansiering kan avhjälpa sjukvårdens finansieringsproblem.

Forskarna Nima Sanandaji och Gabriel Heller-Sahlgren studerar i rapportserien ”Ålderskris – Internationella exempel på hur privat finansiering kan avlasta den offentliga välfärden”. Syftet med serien, som är resultatet av ett samarbete mellan Timbro och European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR), är att skapa ökad insikt om hur en åldrande befolkning påverkar Sverige samt ge inspiration till reformer som kan bidra till att undvika en kostnadschock ute i kommunerna.

Den första rapporten handlar om Japan, ett land som har lång erfarenhet av att hantera följderna av en snabbt åldrande befolkning. Men trots en mindre gynnsam demografi lyckas man få ekonomi i välfärden. Den japanska vården ger ungefär samma hälsoutfall och jämlikhet som den svenska, men det offentliga åtagandet för vårdens kostnader är bara ungefär hälften så stort i Japan som i Sverige.

I den andra rapporten tittar vi närmare på Nederländerna. Den nederländska vårdmodellen har klara fördelar jämfört med den svenska. Köerna är till exempel kortare och tillgängligheten bättre. Valfriheten mellan olika försäkringsgivare stärker dessutom medborgarnas egenmakt. Patienternas upplevda vårdkvalitet är på ett antal områden också högre i Nederländerna än i Sverige.

Den tredje rapporten handlar om Schweiz vars modell bygger på obligatoriska privata vårdförsäkringar. Rapporten visar tydligt att välfungerande och tillgänglig vård kan uppnås med en individualistisk försäkringsmodell med starka inslag av marknadskonkurrens bland försäkringsgivare och vårdutförare.